контакт

За нашите клиенти търсихме модел за Mercedes-AMG Performance Center. Моделът трябва да бъде спортен, автентичен и уверен - така че изборът на скъпата Berliner Charleen е бърз и лесен! Много сме щастливи, че всичко мина добре и че всички страни бяха доволни от резултатите.

Клиент: Mercedes-AMG
Агенция и производство: STUUD STUDIOS

Модели в това производство:

Модел Шарлийн

Вашият избор