Защита на лични данни

Нашата декларация относно използването на вашите данни

По-долу бихме искали да Ви информираме за вида, обхвата и целта на личните данни, събрани, използвани и обработвани от нас и за правата, на които имате право. Личните данни са всички данни, които могат да бъдат свързани лично с вас, напр. Б. име, адрес, имейл адреси или поведение на потребителя.

1. Отговаря за обработката на данни

Съгласно член 4, параграф 7 от Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR), лицето, отговорно за обработката на лични данни, е

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Кьолн
Тел: + 49 221 44906700
Поща: office@showcast.de

2. Събиране на директно предадени данни

Когато се свържете с нас по имейл, телефон, факс или чрез формуляр за контакт, например като част от бързия контакт, заявление, регистрация или запитване за проект, данните, които предоставяте (вашият имейл адрес, ако е приложимо) Вашето име, вашият телефонен номер, снимки, книги с модели, видеоклипове и вашето съобщение до нас), съхранявани от нас, за да отговорим на вашите въпроси или да обработим вашата заявка. Изтриваме данните, които възникват в този контекст, след като вече не е необходимо да ги съхраняваме, или ограничаваме обработката, ако има законови изисквания за запазване. Правното основание за обработка на тези данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД ​​(законен интерес) и член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД ​​(съгласие). Ако целта на имейл контакта е да сключи договор, допълнителното правно основание за обработка е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Прехвърлянето на тези лични данни на трети страни не се извършва без специално предварително съгласие.

3. Събиране на лични данни, когато посещавате нашия уебсайт

(1) Ако използвате уебсайта само за информационни цели, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставите информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да Ви покажем нашия уебсайт и да гарантираме стабилност и сигурност (правно основание е член 6, параграф 1 S. 1, буква f от ОРЗД) :

 • IP адрес
 • Дата и час на искането
 • Разлика във времевата зона спрямо средното време на Гринуич (GMT)
 • Съдържание на изискването (конкретна страница)
 • Достъп Статус / HTTP статус код
 • всяко предадено количество данни
 • Уебсайт, от който идва молбата
 • Browser
 • Операционна система и нейния интерфейс
 • Език и версия на софтуера на браузъра

(2) В допълнение към гореспоменатите данни, бисквитките се съхраняват на вашия компютър, когато използвате нашия уебсайт. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия твърд диск и се присвояват на браузъра, който използвате и чрез който определена информация тече към мястото, което задава „бисквитката“ (в случая от нас). Бисквитките не могат да стартират програми или да прехвърлят вируси на вашия компютър. Те служат, за да направят Интернет по-удобен за ползване и като цяло ефективен. Вашият браузър има достъп до тези файлове. Без тяхното използване определени страници не могат да бъдат извикани или не могат да бъдат извикани правилно. Тези причини формират законния интерес за тази обработка на данни. Правното основание за тази обработка на данни е член 6, параграф 1, буква f от ОРЗД ​​(законни интереси на отговорното лице). Всички често срещани браузъри предлагат опцията за настройка да не позволяват бисквитки. Можете също така да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да разрешавате бисквитки само в отделни случаи, да изключвате приемането на бисквитки или да активирате автоматичното изтриване на бисквитки, когато затворите браузъра.

4. Възражение или отмяна срещу обработката на вашите данни

(1) Ако сте дали съгласието си за обработката на вашите данни, можете да оттеглите това по всяко време. Подобно оттегляне засяга допустимостта на обработването на вашите лични данни, след като сте ни ги предоставили.

(2) Ако обработваме вашите лични данни в основата на балансирането на интересите, можете да възразите срещу обработката. Такъв е случаят, в частност, ако обработката не е необходима за изпълнение на договор с вас, който ние описваме в следващото описание на функциите. Когато упражняваме подобно възражение, Ви молим да обясните причините, поради които не трябва да обработваме Вашите лични данни, както сме направили. В случай на ваше обосновано възражение, ние ще разгледаме ситуацията и ще спрем или коригираме обработката на данните, или ще ви покажем нашите убедителни причини, достойни за защита, въз основа на които ще продължим да обработваме.

(3) Разбира се, можете по всяко време да възразите срещу обработката на вашите лични данни за целите на рекламата и анализа на данните. Можете да ни информирате за възражението си срещу рекламиране, като използвате нашите данни за контакт, посочени в § 1.

5. Вашите права

(1) Имате следните права спрямо нас по отношение на вашите лични данни:

 • Право на информация,
 • Право на корекция или изтриване,
 • Право на ограничение на обработката,
 • Право на възражение срещу обработка,
 • Право на преносимост на данните.

(2) Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните относно обработката на вашите лични данни от нас.

Край на декларацията за защита на данните


Забележка относно тази декларация за защита на данните

Горната декларация за защита на данните има за цел да предостави изчерпателна и лесно разбираема информация за точния обхват на съхранението или обработката на данните и произтичащите от това права. Поради тази причина горното обяснение е много обширно и точно. Ако все още имате допълнителни въпроси по отделни точки, можете да се свържете с тях по всяко време Uns слагам.

Резервация и поставяне на модели от цяла Европа

Niederlande Франция Полша Чехия Словакия Испания Унгария Dänemark

Имате ли някакви въпроси? Имаме отговори. Нашият екип за резервации ще отговори бързо и надеждно на вашите запитвания от нашия офис в Кьолн.

Тел:. + 49 221 44906700
Mail: office@showcast.de
Понеделник - петък: 09:00 - 17:00 (GMT +1)