Речникът на агенциите за модели

Всички важни термини за моделите и тези, които искат да станат такива

GH

Отиди Виж
такса

IJ

KL

кампания
Картотека
модния подиум
Местоположение:
Вижте книга

MN

Модел
Модел книга
Модел агенция
Модел на резервация
Пускане на модел
Образец на договор
Ново лице

ОП

На престой
Опция
Извънреден труд плюс размер
Пост-продукция
Предварителна продукция
Предварителен подбор
осигуряване
Полас

QR

Roadshow

ST

Разходи
Стрелба
Sedcard
Покажи стая
стилисти
Тестова стрелба

UV

Гримьори

WX

Y Z