Обадете се обратно.

Втори рунд на кастинг.

Обратното обаждане е a втори кръг на кандидатстване до един Отливка. Обратното обаждане обикновено се използва само за големи производства с големи производствени бюджети, за да се провери отново пригодността на кандидатите. Както при кастинга, обратно повикване рядко се заплаща.