Kontakt

Ochrana osobních údajů

V následujícím textu bychom vás rádi informovali o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme, ao právech, na která máte nárok. Osobní údaje jsou všechna data, která s vámi mohou osobně souviset, např. B. jméno, adresa, e-mailové adresy nebo chování uživatelů.

Osoba odpovědná za zpracování údajů

Podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů:

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Kolín nad Rýnem
Tel .: + 49 221 44906700
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamovacími roboty! Pro zobrazení musí být zapnutý JavaScript.

Sběr přímo přenášených dat

Když nás kontaktujete e-mailem, telefonem, faxem nebo pomocí kontaktního formuláře, např. V rámci rychlého kontaktu, žádosti, registrace nebo dotazu na projekt, údaje, které poskytnete (případně vaše e-mailová adresa) Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, obrázky, modelové knihy, videa a vaše zpráva pro nás), které jsme uložili za účelem zodpovězení vašich dotazů nebo zpracování vašeho požadavku. Údaje, které v tomto kontextu vzniknou, odstraníme poté, co již není nutné je ukládat, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (oprávněný zájem) a čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR (souhlas). Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR. K přenosu těchto osobních údajů třetím stranám nedochází bez zvláštního předchozího souhlasu.

Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte web pouze pro informační účely, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Pokud byste si chtěli prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazovat naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • každé předané množství dat
 • Web, ze kterého přišla žádost
 • prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají do vašeho počítače soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk spojený s prohlížečem, který používáte a přes které proudí určité informace na místo, které soubor cookie nastavuje (zde nás). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. Váš prohlížeč přistupuje k těmto souborům. Bez jejich použití nelze na určité stránky přistupovat nebo k nim nelze přistupovat bezchybně. Tyto důvody tvoří oprávněný zájem pro toto zpracování údajů. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy správce). Všechny běžné prohlížeče nabízejí možnost nastavení nepovolovat soubory cookie. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a cookies povolili pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies nebo aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče.

Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je poskytli.

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vyváženosti zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. To platí v případě, že zpracování není nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. Pokud takovou námitku uplatníte, požádáme vás o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak je zpracováváme. V případě vaší oprávněné námitky situaci prověříme a zpracování údajů buď zastavíme nebo upravíme, nebo vám ukážeme naše závažné oprávněné důvody, na základě kterých ve zpracování pokračujeme.

Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. O své námitce proti reklamě nás můžete informovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části 1.

Vaše práva

Máte vůči nám následující práva ohledně osobních údajů, které se vás týkají:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu nebo výmaz,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo vznést námitku proti zpracování,
 • Právo na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu údajů ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.

Tvoje volba