Provize agentury.

Odměna modelové agentury.

Zemřít Provize agentury je nákladová položka při rezervaci modelu prostřednictvím agentury a bude účtováno modelu a klientovi. Provize je meziodvětvový kompenzační model pro společnosti, které jsou pravidelně placeny na základě úspěchu.

U modelových agentur - jako pouhý zprostředkovatel - agenturní provize představuje jediný obchodní základ modelové agentury. Provize ve výši více než 18% nejsou v Německu legálně povoleny. Oddíl 2 odst. 2 nařízení o kompenzaci zprostředkovatele stanoví odpovídající maximální limit. Provize modelových agentur se nicméně obvykle pohybují mezi 20% a 30%. Zvýšené sazby provize jsou odůvodněny zvýšenou administrativní náročností a náklady na vytvoření prezentačních materiálů pro modelový sedcard.

V jiných evropských zemích jsou tyto provize nebo odpočty často mnohem vyšší; A to nejen proto, že modely v zahraničí nejsou hodnoceny jako osoby samostatně výdělečně činné, ale musí být zaměstnány na základě sociálního pojištění!