Ochrana dat

Naše prohlášení o použití vašich údajů

V následujícím textu bychom vás rádi informovali o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme, ao právech, na která máte nárok. Osobní údaje jsou všechna data, která s vámi mohou osobně souviset, např. B. jméno, adresa, e-mailové adresy nebo chování uživatelů.

1. Odpovědný za zpracování údajů

Podle čl.4 odst.7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Kolín nad Rýnem
Tel .: + 49 221 44906700
E-mail: office@showcast.de

2. Sběr přímo přenášených dat

Když nás kontaktujete e-mailem, telefonem, faxem nebo pomocí kontaktního formuláře, např. V rámci rychlého kontaktu, žádosti, registrace nebo dotazu na projekt, údaje, které poskytnete (případně vaše e-mailová adresa) Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, obrázky, modelové knihy, videa a vaše zpráva pro nás), které jsme uložili za účelem zodpovězení vašich dotazů nebo zpracování vašeho požadavku. Údaje, které v tomto kontextu vzniknou, odstraníme poté, co již není nutné je ukládat, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (oprávněný zájem) a čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR (souhlas). Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR. K přenosu těchto osobních údajů třetím stranám nedochází bez zvláštního předchozího souhlasu.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Používáte-li web pouze pro informační účely, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává našemu serveru. Pokud si chcete prohlédnout naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro to, abychom vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zaručit stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F GDPR) :

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • každé předané množství dat
 • Web, ze kterého přišla žádost
 • prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

(2) Kromě výše uvedených údajů se na vašem počítači ukládají soubory cookie, když používáte náš web. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku a přiřazeny prohlížeči, který používáte, a skrze které proudí určité informace na místo, které soubor cookie nastavuje (v tomto případě námi). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. Váš prohlížeč přistupuje k těmto souborům. Některé stránky nelze vyvolat nebo je nelze vyvolat správně bez jejich použití. Tyto důvody tvoří oprávněný zájem na tomto zpracování údajů. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. F GDPR (oprávněné zájmy odpovědné osoby). Všechny běžné prohlížeče nabízejí možnost nastavení nepovolovat soubory cookie. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijetí cookies nebo aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče.

4. Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

(1) Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové zrušení má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je poskytli.

(2) Pokud zpracování vašich osobních údajů založíme na zvážení zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. To platí zejména v případě, že zpracování není nutné k plnění smlouvy s vámi, kterou popíšeme v následujícím popisu funkcí. Při uplatňování takové námitky vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme to dělali. V případě vaší oprávněné námitky situaci prozkoumáme a buď zastavíme nebo upravíme zpracování údajů, nebo vás upozorníme na naše přesvědčivé důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme pokračovat ve zpracování.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. Můžete nás informovat o vaší námitce proti reklamě pomocí našich kontaktních údajů uvedených v § 1.

5. Vaše práva

(1) Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu nebo výmaz,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo vznést námitku proti zpracování,
 • Právo na přenositelnost údajů.

(2) Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů námi.

Konec prohlášení o ochraně údajů


Poznámka k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů

Výše uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů má poskytnout komplexní a snadno srozumitelné informace o přesném rozsahu ukládání nebo zpracování dat a vašich výsledných právech. Z tohoto důvodu je výše uvedené vysvětlení velmi obsáhlé a přesné. Pokud máte k jednotlivým bodům ještě další dotazy, můžete je kdykoli kontaktovat nám dát.

Rezervace a umístění modelů z celé Evropy

Niederlande Francie Polsko Česko Slovensko Španělsko Maďarsko Dänemark

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi. Náš rezervační tým rychle a spolehlivě odpoví na vaše dotazy z naší kanceláře v Kolíně nad Rýnem.

Tel.: +49 221 44906700
Mail: office@showcast.de
Po - Pá: 09:00 - 17:00 (GMT +1)