Brugsbetingelserne

Bindende information om brugen af ​​vores hjemmeside

1. Anvendelsesområde, ændringer i brugsbetingelserne

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln (i det følgende benævnt SHOWCAST) giver brugerne de tjenester, der leveres på online-portalen www.showcast.de på basis af disse brugsbetingelser. Ved at registrere sig på www.showcast.de og / eller bruge de tjenester, der leveres af SHOWCAST der, erklærer brugeren, at de accepterer disse brugsbetingelser.

1.2. Brugeren kan også udskrive brugsbetingelserne og / eller gemme dem digitalt inden tilmelding. Om nødvendigt kan de når som helst sendes af brugeren til postadressen SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln eller pr. Fax på +49 221 44906709 eller via e-mail på office@showcast.de i tekstform. (brev, fax eller e-mail).

1.3. SHOWCAST forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for brug med fremtidig virkning. I dette tilfælde underretter SHOWCAST brugeren om ændringerne af brugsvilkårene mindst to uger i forvejen og vil påpege over for brugeren, at ændringerne betragtes som accepterede, hvis brugeren ikke gør indsigelse mod ændringerne inden for en periode på to uger fra underretningen.

1.4. Afvigende regler i brugerens generelle vilkår og betingelser samt ændringer, sletninger og tilføjelser til disse brugsbetingelser gælder kun, hvis de er bekræftet af SHOWCAST.

2. Indhold, registrering, krav

2.1. Som et casting- og modelbureau bøger SHOWCAST og arrangerer modeller, skuespillere, præsentanter og andre kunstnere (i det følgende kun talenter). Dermed er SHOWCAST primært afhængig af talenter, der har registreret sig på www.showcast.de og holdt deres respektive profiler opdateret der. Registrerede talenter har mulighed for at indsende jobforespørgsler og lignende indsendt af SHOWCAST. (såkaldte “optioner”) via projektledelseskomponenten på www.showcast.de. Reservationen eller placeringen af ​​talenter er ikke bestemt af disse brugsbetingelser, men af ​​de respektive kontraktmæssige betingelser for SHOWCAST til brug mod talenter via projektledelseskomponenten på www.showcast.de.

2.2. Kun talenter, der er fyldt 16 år, har ret til at tilmelde sig. Talenter, der endnu ikke har fyldt 18 år, kræver deres juridiske repræsentants samtykke til at registrere sig.

2.3. Registrering er gratis. Især fungerer den som en ansøgning om optagelse i SHOWCAST-indekset på www.showcast.de. SHOWCAST giver brugeren en registreringsformular online til dette formål. Registreringsformularen leveret af SHOWCAST repræsenterer ikke et bindende tilbud, der skal medtages i det indeks, der opretholdes af SHOWCAST på www.showcast.de. Ved at sende registreringsformularen ved at klikke på registreringsknappen fremsætter brugeren oprindeligt et bindende tilbud til SHOWCAST til inkluderes i SHOWCAST på www.showcast.de.

2.4. Talentet er ikke berettiget til at blive inkluderet i SHOWCAST-indekset på www.showcast.de. Talentet modtager ikke meddelelse om afvisning / manglende accept. Når deres profil er blevet accepteret og aktiveret, har talentet heller ikke ret til at blive booket af SHOWCAST til ordrer.

2.5. Under tilmeldingen er talentet forpligtet til at give sandfærdige, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om sig selv som specificeret i den relevante onlineformular. Talentet administrerer sin profilside uafhængigt. Han skal holde sine data ajour og korrigere. Billedmaterialet skal gengive brugeren og må ikke være ældre end 2 år.

3. Afslutning, ændring / sletning / blokering af profilen

3.1. Brugeren kan slette sin profil når som helst og uden at angive grunde. De lagrede data og oplysninger slettes derefter automatisk af SHOWCAST. For at gøre dette sender brugeren en e-mail, som han har registreret sig hos SHOWCAST til office@showcast.de.

3.2. SHOWCAST er berettiget til efter eget skøn at slette brugerens adgangskode til enhver tid og uden angivelse af grunde til at blokere hans profil eller til at slette hele eller dele af det indhold, der er publiceret der, eller at offentliggøre det andetsteds inden for tilbuddet eller at bruge tjenesterne på nogen anden måde for at forhindre brugeren.

4. Brugerforpligtelser

4.1. Brugeren er fuldt ansvarlig for indholdet af sin profil og for alle aktiviteter, der udføres på den - såsom især bekræftelsen af ​​de valgmuligheder, der er forelagt ham i henhold til 2.1, punkt 3 via projektledelseskomponenten på www.showcast .de og enhver bindende indgåelse af en kontrakt som et resultat - ansvarlig. Dette gælder også, hvis brugeren har givet en tredjepart adgang til sin profil - f.eks. Ved at angive sit kodeord - samt til misbrug af tredjeparter, der uanset årsag har adgangskoden.

4.2. Brugeren er forpligtet til straks at informere SHOWCAST om enhver forkert brug af hans adgangskode.

4.3. Brugeren forpligter sig til at afstå fra handlinger, der kan forringe funktionaliteten af ​​de tjenester, der leveres af SHOWCAST.

5. Billedrettigheder, fritagelse

5.1. SHOWCAST har ret til at bruge det billed- og / eller videomateriale, der er lagt ud af brugeren på sin profilside gratis, for eksempel for at reklamere for det respektive talent eller for at annoncere SHOWCASTs tjenester på blogs, hjemmesider, Instagram, Twitter, Facebook eller gerne, især at offentliggøre. Det samme gælder for billed- og / eller videomateriale, som brugeren har leveret til SHOWCAST på anden måde.

5.2. Brugeren sørger for, at det billedmateriale, der er lagt ud af ham, er fri for tredjeparts rettigheder og kan blive offentliggjort.

5.3. Hvis SHOWCAST bruges af tredjeparter på grund af udnyttelsen af ​​det billedmateriale, der er publiceret af Talent på sin profilside, frigiver brugeren SHOWCAST fra ansvar og dermed fra alle tilknyttede økonomiske og andre ulemper. Dette inkluderer også dine egne og eventuelle juridiske omkostninger og retlige omkostninger, der skal refunderes.

6. Privacy Policy

6.1. Ved at registrere sig på www.showcast.de samtykker talentet til at SHOWCAST lagrer og behandler personlige data om talentet, som SHOWCAST bliver opmærksom på i løbet af forretningsforholdet. Personoplysninger behandles strengt fortroligt og behandles og gemmes kun i det omfang, det er nødvendigt for korrekt gennemførelse af kontrakten. SHOWCAST vil - som ellers - overholde alle krav til databeskyttelse, især kravene i Federal Data Protection Act (BDSG) og Telemedia Act (TMG).

6.2. Ved at registrere sig på www.showcast.de samtykker Talent også udtrykkeligt til de personoplysninger, som han leverer i profilen, der holdes offentligt tilgængelig, opbevares, behandles og især offentliggøres med det formål at bruge hjemmesiden og til forespørgsel via internettet brugere.

6.3. På anmodning giver SHOWCAST talentet oplysninger om de data, der er gemt om ham eller hans brugernavn. Oplysningerne gives i tekstform (f.eks. Brev, fax eller e-mail). Hvis brugerens profil slettes af hvem som helst, slettes de data, der sendes der, også af SHOWCAST.

6.4. SHOWCAST har taget en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysningerne om talentet, hvilket går ud over oplysningerne i den offentligt tilgængelige profil for talentet. Disse data videregives især ikke til tredjeparter. SHOWCAST råder dog udtrykkeligt Talent til, at databeskyttelse til datatransmission i åbne netværk såsom Internettet ikke kan garanteres udtømmende i henhold til den aktuelle tekniske teknik.

6.5. SHOWCAST bruger cookies, så Talent kan bruge portalen jævnt og let. Cookies bruges kun til interne formål: De er såkaldte sessionscookies, der indeholder brugerens brugs-id. På denne måde kan SHOWCAST se, om talentet er registreret og dermed autoriseret til at få adgang til det indhold, der er angivet i hans profil.

7. Ansvar og begrænsning af ansvar

7.1. SHOWCAST er kun ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed, ellers i overensstemmelse med produktansvarsloven, i tilfælde af personskade på liv, lemmer eller helbred eller på grund af den skyldige overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Kravet om erstatning for overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er begrænset til den kontrakt-typiske, forudsigelige skade, medmindre der gives et andet tilfælde af obligatorisk ansvar i henhold til punkt 1.

7.2. Reglerne i foregående afsnit 1 gælder for alle erstatningskrav uanset den juridiske grund. De gælder også for krav om refusion af spildte udgifter.

7.3. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder også til fordel for repræsentanter og stedfortrædende agenter for SHOWCAST.

8. Valg af lov, jurisdiktion, klausul om adskillelse

8.1. Forbundsrepublikken Tysklands lov finder anvendelse på disse brugsbetingelser, bortset fra FN's salgslov.

8.2. Det eksklusive jurisdiktionssted for alle tvister, der opstår direkte eller indirekte som følge af brugen af ​​det online tilbud, der stilles til rådighed af SHOWCAST, er Köln, forudsat at brugeren er en handlende, juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret.

8.3. Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser er eller bliver ineffektiv, påvirker dette ikke effektiviteten af ​​alle andre bestemmelser eller aftaler. For så vidt brugeren er en handlende, juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, vil parterne erstatte ugyldighedsbestemmelsen med en effektiv, der kommer tættest på parternes vilje økonomisk.

9. Bemærkning om online tvistbilæggelse (OS-platform)

Europa-Kommissionen udgør en platform til udenretslig onlinetvistbilæggelse (OS-platform), som er tilgængelig på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du finder SHOWCASTs e-mail-adresse i aftryk eller udbyderidentifikation og er følgelig office@showcast.de. SHOWCAST er hverken forpligtet eller villig til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren.

Booking og placering af modeller fra hele Europa

Niederlande Frankrig Polen Tjekkiet Slovakiet Spanien Ungarn Dänemark

Har du nogen spørgsmål? Vi har svar. Vores bookingteam vil besvare dine henvendelser hurtigt og pålideligt fra vores kontor i Köln.

Tlf.: +49 221 44906700
Post: office@showcast.de
Man - fre: 09 - 00 (GMT +17)