Το γλωσσάριο των μοντέλων μοντέλων

Όλοι οι σημαντικοί όροι για μοντέλα και όσους θέλουν να γίνουν ένα

GH

Πήγαινε δες
τέλη

IJ

KL

εκστρατεία
Δείκτης κάρτας
πασαρέλα
Τοποθεσία
Κοιτάξτε το βιβλίο

ΜΝ

Μοντέλο
Πρότυπο βιβλίο
Μοντέλο αντιπροσωπείας
Κράτηση μοντέλου
Έκδοση μοντέλου
Υπόδειγμα σύμβασης
Νέο πρόσωπο

ΕΠ

Κατά τη διαμονή
Επιλογή
Υπερωρίες Plus Μέγεθος
Μετά την παραγωγή
Προπαραγωγή
Προεπιλογή
Πρόβλεψη
Πολάς

QR

Roadshow

ST

Εξοδα
Κυνήγι
Σεντάρ
Εκθεσιακό χώρο
στυλίστες
Δοκιμαστική λήψη

UV

Καλλιτέχνες μακιγιάζ

WX

Υ Ζ