Επικοινωνία

Όροι Χρήσης

Σημείωση: Έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης; Επισκεφθείτε μας Σελίδα FAQ για Όρους Χρήσης.

1. Πεδίο εφαρμογής, αλλαγές στους όρους χρήσης

1.1. Η SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Κολωνία (εφεξής "SHOWCAST") παρέχει στους χρήστες τις υπηρεσίες που παρέχονται στην διαδικτυακή πύλη www.showcast.de βάσει αυτών των όρων χρήσης. Κάνοντας εγγραφή στο www.showcast.de ή / και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχει η SHOWCAST εκεί, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με αυτούς τους όρους χρήσης.

1.2. Οι όροι χρήσης μπορούν επίσης να εκτυπωθούν ή/και να αποθηκευτούν ψηφιακά από τον χρήστη πριν από την εγγραφή. Εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης μπορεί να τα στείλει ανά πάσα στιγμή στην ταχυδρομική διεύθυνση SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Κολωνία ή με φαξ στο +49 221 44906709 ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από spam bots! Για να εμφανιστεί η JavaScript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. να ζητηθεί σε μορφή κειμένου (επιστολή, φαξ ή email).

1.3. Η SHOWCAST διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης με μελλοντική ισχύ. Σε αυτήν την περίπτωση, το SHOWCAST θα ειδοποιήσει τον χρήστη για τις αλλαγές στους όρους χρήσης τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα και θα ενημερώσει τον χρήστη ότι οι αλλαγές θεωρούνται αποδεκτές εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί στις αλλαγές εντός περιόδου δύο εβδομάδων από την Γνωστοποίηση.

1.4. Οι αποκλίνουσες ρυθμίσεις στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του χρήστη καθώς και οι αλλαγές, οι διαγραφές και οι προσθήκες σε αυτούς τους όρους χρήσης από τον χρήστη ισχύουν μόνο εάν επιβεβαιωθούν από το SHOWCAST.

2. Περιεχόμενο, εγγραφή, απαιτήσεις

2.1. Ως γραφείο χύτευσης και μοντελοποίησης, η SHOWCAST κρατάει βιβλία και οργανώνει μοντέλα, ηθοποιούς, παρουσιαστές και άλλους καλλιτέχνες (εφεξής μόνο ταλέντα). Με αυτόν τον τρόπο, το SHOWCAST βασίζεται κυρίως σε ταλέντα που έχουν εγγραφεί στο www.showcast.de και έχουν ενημερώσει τα αντίστοιχα προφίλ τους εκεί. Τα εγγεγραμμένα ταλέντα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις εργασίας και τα παρόμοια που υποβάλλονται από την SHOWCAST. (οι λεγόμενες «επιλογές») μέσω του στοιχείου διαχείρισης έργου που παρέχεται στο www.showcast.de. Η κράτηση ή η τοποθέτηση ταλέντων δεν καθορίζεται από αυτούς τους όρους χρήσης, αλλά από τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους της SHOWCAST για χρήση έναντι ταλέντων μέσω του στοιχείου διαχείρισης έργου που παρέχεται στο www.showcast.de.

2.2. Μόνο ταλέντα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 έχουν δικαίωμα εγγραφής. Τα ταλέντα που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη την ηλικία των 18 ετών απαιτούν τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου τους για εγγραφή.

2.3. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Συγκεκριμένα, χρησιμεύει ως αίτηση για συμπερίληψη στο ευρετήριο SHOWCAST στη διεύθυνση www.showcast.de. Το SHOWCAST παρέχει στο χρήστη μια φόρμα εγγραφής online για το σκοπό αυτό. Η φόρμα εγγραφής που παρέχεται από το SHOWCAST δεν αποτελεί δεσμευτική προσφορά που περιλαμβάνεται στο ευρετήριο που διατηρεί η SHOWCAST στη διεύθυνση www.showcast.de. Με την αποστολή της φόρμας εγγραφής κάνοντας κλικ στο κουμπί εγγραφής, ο χρήστης αρχικά κάνει μόνο μια δεσμευτική προσφορά στο SHOWCAST σε να συμπεριληφθείτε στο SHOWCAST στο www.showcast.de.

2.4. Το ταλέντο δεν δικαιούται να συμπεριληφθεί στον κατάλογο SHOWCAST στη διεύθυνση www.showcast.de. Το Ταλέντο δεν λαμβάνει ειδοποίηση για απόρριψη / μη αποδοχή. Επίσης, αφού το προφίλ τους γίνει αποδεκτό και ενεργοποιηθεί, το ταλέντο δεν έχει δικαίωμα κράτησης από την SHOWCAST για παραγγελίες.

2.5. Κατά την εγγραφή, το Ταλέντο είναι υποχρεωμένο να παρέχει αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό του, όπως ορίζεται στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα. Το ταλέντο διαχειρίζεται τη σελίδα προφίλ του ανεξάρτητα. Πρέπει να διατηρεί τα δεδομένα του ενημερωμένα και σωστά. Το υλικό εικόνας πρέπει να αναπαράγει το χρήστη και δεν πρέπει να είναι άνω των 2 ετών.

3. Τερματισμός, τροποποίηση / διαγραφή / αποκλεισμός του προφίλ

3.1. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει το προφίλ του ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει. Στη συνέχεια, τα αποθηκευμένα δεδομένα και πληροφορίες θα διαγραφούν αυτόματα από το SHOWCAST. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης στέλνει ένα email με το οποίο εγγράφηκε στο SHOWCAST Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από spam bots! Για να εμφανιστεί η JavaScript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη..

3.2. Το SHOWCAST έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να διαγράψει τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δηλώσει λόγους, να αποκλείσει το προφίλ του ή να διαγράψει όλο ή μέρος του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε εκεί ή να το δημοσιεύσει αλλού εντός της προσφοράς ή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για την αποτροπή του χρήστη.

4. Υποχρεώσεις χρήστη

4.1. Ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο του προφίλ του και για όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται σε αυτό - όπως, συγκεκριμένα, η επιβεβαίωση των επιλογών που του υποβλήθηκαν σύμφωνα με την 2.1 πρόταση 3 μέσω του στοιχείου διαχείρισης έργου που παρέχεται στο www.showcast .de και οποιαδήποτε δεσμευτική σύναψη σύμβασης ως αποτέλεσμα - υπεύθυνη. Αυτό ισχύει επίσης εάν ο χρήστης έχει παραχωρήσει πρόσβαση τρίτου στο προφίλ του - για παράδειγμα παρέχοντας τον κωδικό πρόσβασής του - καθώς και για οποιαδήποτε κατάχρηση από τρίτα μέρη που κατέχουν τον κωδικό πρόσβασης για οποιονδήποτε λόγο.

4.2. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το SHOWCAST για τυχόν ακατάλληλη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

4.3. Ο χρήστης δεσμεύεται να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το SHOWCAST.

5. Δικαιώματα εικόνας, εξαίρεση

5.1. Το SHOWCAST δικαιούται να χρησιμοποιήσει την εικόνα ή / και το υλικό βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη στη σελίδα του προφίλ του δωρεάν, για παράδειγμα να διαφημίσει το αντίστοιχο ταλέντο ή να διαφημίσει τις υπηρεσίες του SHOWCAST σε ιστολόγια, ιστότοπους, Instagram, Twitter, Facebook ή το όπως, ιδίως για δημοσίευση. Το ίδιο ισχύει και για υλικό εικόνας και / ή βίντεο που έχει παράσχει ο χρήστης στη SHOWCAST με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5.2. Ο χρήστης διαβεβαιώνει ότι το υλικό εικόνας που έχει δημοσιεύσει είναι απαλλαγμένο από δικαιώματα τρίτων και ενδέχεται να δημοσιευτεί.

5.3. Εάν το SHOWCAST χρησιμοποιείται από τρίτους λόγω της εκμετάλλευσης του υλικού εικόνας που δημοσιεύτηκε από την Talent στη σελίδα του προφίλ, ο χρήστης απαλλάσσει το SHOWCAST από την ευθύνη και συνεπώς από όλα τα σχετικά οικονομικά και άλλα μειονεκτήματα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις δικές σας και τυχόν νομικές και δικαστικές δαπάνες τρίτων που θα αποζημιωθούν.

6. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

6.1. Με την εγγραφή στο www.showcast.de, το Ταλέντο συναινεί στο SHOWCAST να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του Ταλέντου που η SHOWCAST γνωρίζει ως μέρος της επιχειρηματικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα αντιμετωπίζονται με αυστηρό απόρρητο και υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η SHOWCAST - όπως διαφορετικά - τηρεί όλες τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, ιδίως τις απαιτήσεις του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων (BDSG) και του νόμου περί τηλεμέσων (TMG).

6.2. Με την εγγραφή του στο www.showcast.de, ο Talent συναινεί επίσης ρητά στα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από αυτόν στο προφίλ που διατηρείται δημόσια διαθέσιμο, αποθηκεύεται, επεξεργάζεται και, ιδίως, δημοσιεύεται με σκοπό τη χρήση της ιστοσελίδας και την αναζήτηση μέσω Διαδικτύου χρήστες.

6.3. Κατόπιν αιτήματος, το SHOWCAST παρέχει στο Ταλέντο πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για αυτόν ή το όνομα χρήστη του. Οι πληροφορίες παρέχονται σε μορφή κειμένου (π.χ. επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Εάν το προφίλ του χρήστη διαγραφεί από οποιονδήποτε, τα δεδομένα που δημοσιεύονται εκεί θα διαγραφούν επίσης από το SHOWCAST.

6.4. Η SHOWCAST έχει λάβει μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Ταλέντου, τα οποία υπερβαίνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο δημόσια διαθέσιμο προφίλ του Ταλέντου. Συγκεκριμένα, αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Ωστόσο, η SHOWCAST συμβουλεύει ρητά την Talent ότι η προστασία δεδομένων για μετάδοση δεδομένων σε ανοιχτά δίκτυα, όπως το Διαδίκτυο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση.

6.5. Το SHOWCAST χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε το Talent να μπορεί να χρησιμοποιεί την πύλη ομαλά και εύκολα. Τα cookie χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς: Είναι τα λεγόμενα cookie περιόδου λειτουργίας που περιέχουν το αναγνωριστικό χρήσης του χρήστη. Ο SHOWCAST μπορεί να δει εάν το ταλέντο είναι εγγεγραμμένο και επομένως εξουσιοδοτημένο να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο που ορίζεται στο προφίλ του.

7. Ευθύνη και περιορισμός ευθύνης

7.1. Η SHOWCAST ευθύνεται μόνο για πρόθεση και βαριά αμέλεια, διαφορετικά σύμφωνα με τον Νόμο περί ευθύνης προϊόντος, σε περίπτωση τραυματισμού ζωής, άκρων ή υγείας ή λόγω της υπαίτιας παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αξίωση αποζημίωσης για παράβαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στη συμβατική, προβλεπόμενη ζημία, εκτός εάν δίδεται ταυτόχρονα άλλη περίπτωση υποχρεωτικής ευθύνης σύμφωνα με την πρόταση 1.

7.2. Οι κανονισμοί της προηγούμενης παραγράφου 1 ισχύουν για όλες τις αξιώσεις αποζημίωσης, ανεξάρτητα από τη νομική αιτία. Ισχύουν επίσης για αξιώσεις επιστροφής σπαταλών δαπανών.

7.3. Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν επίσης υπέρ των εκπροσώπων και των εκπροσώπων της SHOWCAST.

8. Επιλογή δικαίου, τόπος δικαιοδοσίας, ρήτρα χωριστότητας

8.1. Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε αυτούς τους όρους χρήσης, εξαιρουμένου του νόμου περί πωλήσεων του ΟΗΕ.

8.2. Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς που διατίθεται από την SHOWCAST είναι η Κολωνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι έμπορος, νομική οντότητα δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου.

8.3. Εάν μια διάταξη σε αυτούς τους όρους χρήσης είναι ή καθίσταται αναποτελεσματική, αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα όλων των άλλων διατάξεων ή συμφωνιών. Στο βαθμό που ο χρήστης είναι έμπορος, νομική οντότητα δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, τα μέρη θα αντικαταστήσουν την άκυρη διάταξη με μια αποτελεσματική που πλησιάζει πιο κοντά στη βούληση των μερών.

9. Σημείωση για την επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο (πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα OS), στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/consumers/odr. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SHOWCAST μπορεί να βρεθεί στη νομική ειδοποίηση ή στην ταυτότητα του παρόχου και είναι αναλόγως Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από spam bots! Για να εμφανιστεί η JavaScript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.. Το SHOWCAST δεν είναι ούτε υποχρεωμένο ούτε διατεθειμένο να συμμετάσχει στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

την επιλογή σας