Kontakti

Käyttöehdot

Huomautus: Onko sinulla kysyttävää näistä käyttöehdoista? Vieraile meillä Käyttöehtojen UKK-sivu.

1. Soveltamisala, käyttöehtojen muutokset

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln (jäljempänä vain SHOWCAST) tarjoaa käyttäjille verkkoportaalissa www.showcast.de tarjottuja palveluja näiden käyttöehtojen perusteella. Rekisteröitymällä osoitteessa www.showcast.de ja / tai käyttämällä siellä olevan SHOWCASTin tarjoamia palveluita käyttäjä ilmoittaa hyväksyvänsä nämä käyttöehdot.

1.2. Käyttäjä voi myös tulostaa ja/tai tallentaa käyttöehdot digitaalisesti ennen rekisteröitymistä. Tarvittaessa käyttäjä voi lähettää ne milloin tahansa postiosoitteeseen SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln, tai faksilla numeroon +49 221 44906709 tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan! JavaScriptin on oltava päällä, jotta voit näyttää JavaScriptin. pyydetään tekstimuodossa (kirje, faksi tai sähköposti).

1.3. SHOWCAST pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja tulevaisuudessa. Tällöin SHOWCAST ilmoittaa käyttäjälle käyttöehtojen muutoksista vähintään kaksi viikkoa etukäteen ja ilmoittaa käyttäjälle, että muutokset katsotaan hyväksytyiksi, jos käyttäjä ei vastusta muutoksia kahden viikon kuluessa ilmoituksen tekemisestä. ilmoituksen.

1.4. Poikkeavat säännökset käyttäjän yleisissä ehdoissa sekä muutokset, poistot ja lisäykset näihin käyttöehtoihin ovat voimassa vain, jos SHOWCAST vahvistaa ne.

2. Sisältö, rekisteröinti, vaatimukset

2.1. Näyttely- ja mallitoimistona SHOWCAST kirjaa ja sijoittaa malleja, näyttelijöitä, moderaattoreita ja muita taiteilijoita (jäljempänä vain kyvyt). Tällöin SHOWCAST luottaa ensisijaisesti kykyihin, jotka ovat rekisteröityneet osoitteessa www.showcast.de ja pitäneet profiilinsa ajan tasalla siellä. Rekisteröityillä lahjakkuuksilla on mahdollisuus lähettää SHOWCASTin lähettämiä työpyyntöjä ja vastaavia. (ns. "vaihtoehdot") projektinhallintakomponentin kautta osoitteessa www.showcast.de. Kykyjen varaaminen tai sijoittaminen ei ole riippuvainen näistä käyttöehdoista, vaan SHOWCASTin vastaavista sopimusehdoista kykyjä vastaan ​​käytettäväksi projektinhallintakomponentin kautta osoitteessa www.showcast.de.

2.2. Ainoastaan ​​16 vuoden ikäiset kyvyt ovat oikeutettuja ilmoittautumaan. Lahjakkaat, jotka eivät ole vielä saavuttaneet 18-vuotiaita, tarvitsevat laillisen edustajansa suostumuksen rekisteröitymiseen.

2.3. Rekisteröinti on maksutonta. Erityisesti se toimii sovelluksena sisällytettäväksi SHOWCAST-hakemistoon osoitteessa www.showcast.de. SHOWCAST tarjoaa käyttäjälle verkossa tätä tarkoitusta varten rekisteröintilomakkeen. SHOWCASTin tarjoama rekisteröintilomake ei ole sitova tarjous sisällytettäväksi SHOWCASTin ylläpitämään hakemistoon osoitteessa www.showcast.de.Lähettämällä rekisteröintilomakkeen napsauttamalla rekisteröintipainiketta käyttäjä tekee aluksi vain sitovan tarjouksen SHOWCASTille osoitteeseen olla SHOWCAST-sivustossa osoitteessa www.showcast.de.

2.4. Lahjakkuudella ei ole oikeutta tulla SHOWCAST-korttihakemistoon osoitteessa www.showcast.de. Talent ei saa ilmoitusta hylkäämisestä / hylkäämisestä. Lahjakkuudella ei ole myöskään oikeutta varata SHOWCAST tilauksia sen jälkeen, kun heidän profiilinsa on tallennettu ja aktivoitu.

2.5. Rekisteröityessään Talent on velvollinen toimittamaan totuudenmukaisia, tarkkoja, ajantasaisia ​​ja täydellisiä tietoja itsestään asiaankuuluvassa verkkolomakkeessa määritellyllä tavalla. Lahjakkuus hallinnoi profiilisivua itsenäisesti. Hänen on pidettävä tietonsa ajan tasalla ja oikein. Kuvamateriaalin on toistettava käyttäjä, eikä se saa olla yli 2 vuotta vanha.

3. Profiilin päättäminen, muuttaminen / poistaminen / estäminen

3.1. Käyttäjä voi poistaa profiilinsa milloin tahansa ilman syytä. SHOWCAST poistaa tallennetut tiedot automaattisesti. Tätä varten käyttäjä lähettää sähköpostin, jolla hän rekisteröityi SHOWCASTiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan! JavaScriptin on oltava päällä, jotta voit näyttää JavaScriptin..

3.2. SHOWCASTilla on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa käyttäjän salasana milloin tahansa ilman perusteluja, estää hänen profiilinsa tai poistaa kokonaan tai osittain sinne lähetetty sisältö tai julkaista se muualla tarjouksessa tai käyttää palveluja millään muulla tavalla estää käyttäjää.

4. Käyttäjän velvollisuudet

4.1. Käyttäjä on täysin vastuussa profiilinsa sisällöstä ja kaikista sillä suoritetuista toiminnoista - kuten erityisesti vahvistaminen hänelle toimitetuista vaihtoehdoista 2.1 lauseen 3 mukaisesti projektinhallintakomponentin kautta osoitteessa www.showcast .de ja sen seurauksena mahdollisesti tehtävä sitova sopimus - vastuullinen. Tämä pätee myös, jos käyttäjä on myöntänyt kolmannelle osapuolelle pääsyn profiiliinsa - esimerkiksi antamalla salasanansa - samoin kuin kolmansien osapuolten väärinkäytöksistä, joilla on salasana jostain syystä.

4.2. Käyttäjän on ilmoitettava SHOWCASTille välittömästi salasanansa väärästä käytöstä.

4.3. Käyttäjä sitoutuu pidättäytymään toimista, jotka saattavat heikentää SHOWCASTin tarjoamien palvelujen toimivuutta.

5. Kuvaoikeudet, vapautus

5.1. SHOWCASTilla on oikeus käyttää käyttäjän profiilisivullaan lähettämää kuvaa ja / tai videomateriaalia maksutta esimerkiksi kyseisen kyvyn mainostamiseksi tai SHOWCASTin palveluiden mainostamiseksi blogeissa, verkkosivustoilla, Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa tai vastaavissa , erityisesti julkaista. Sama koskee kuva- ja / tai videomateriaalia, jonka käyttäjä on lähettänyt SHOWCASTille muulla tavalla.

5.2. Käyttäjä vakuuttaa, että hänen julkaisema kuvamateriaali on vapaa kolmansien osapuolten oikeuksista ja että se voidaan julkaista.

5.3. Jos kolmannet osapuolet käyttävät SHOWCASTia Talentin profiilisivulle lähettämän kuvamateriaalin hyödyntämisen vuoksi, käyttäjä vapauttaa SHOWCASTin vastuusta ja siten kaikista niihin liittyvistä taloudellisista ja muista haitoista. Tämä sisältää myös omat ja kolmannen osapuolen korvaamat oikeudelliset ja oikeudenkäyntikulut.

6. Privacy Policy

6.1. Rekisteröitymällä osoitteeseen www.showcast.de Talent suostuu SHOWCAST: iin tallentamaan ja käsittelemään talentin henkilötietoja, joista SHOWCAST saa tietää liikesuhteen aikana. Henkilötietoja käsitellään tarkoin luottamuksellisesti, ja niitä käsitellään ja tallennetaan vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen moitteettoman toteuttamisen kannalta. SHOWCAST noudattaa - muuten - kaikkia tietosuojavaatimuksia, erityisesti liittovaltion tietosuojalain (BDSG) ja telemedialain (TMG) vaatimuksia.

6.2. Rekisteröitymällä osoitteeseen www.showcast.de Talent myös suostuu nimenomaisesti hänen antamiinsa henkilötietoihin profiilissa, joka pidetään julkisesti saatavilla, tallennetaan, käsitellään ja erityisesti julkaistaan ​​verkkosivuston käyttöä ja käyttäjien tekemiä kyselyjä varten. Internetin käyttäjät.

6.3. Pyynnöstä SHOWCAST toimittaa Talentille tietoja hänestä tai käyttäjänimestään tallennetuista tiedoista. Tiedot annetaan tekstimuodossa (esim. Kirje, faksi tai sähköposti). Jos kuka tahansa poistaa käyttäjän profiilin, SHOWCAST poistaa myös siellä lähetetyt tiedot.

6.4. SHOWCAST on toteuttanut erilaisia ​​turvatoimenpiteitä Talentin henkilötietojen suojaamiseksi, mikä ylittää Talentin julkisesti saatavilla olevan profiilin sisältämät tiedot. Näitä tietoja ei etenkään välitetä kolmansille osapuolille. SHOWCAST huomauttaa Talentille nimenomaisesti, että tiedonsiirron tietosuojaa avoimissa verkoissa, kuten Internetissä, ei voida taata kattavasti nykytekniikan mukaan.

6.5. SHOWCAST käyttää evästeitä, jotta Talent voi käyttää portaalia sujuvasti ja helposti. Evästeitä käytetään vain sisäisiin tarkoituksiin: Ne ovat niin kutsuttuja istuntoevästeitä, jotka sisältävät käyttäjän käyttötunnuksen. SHOWCAST voi nähdä, onko lahjakkuus rekisteröity ja onko hänellä lupa käyttää profiilissaan asetettua sisältöä.

7. Vastuu ja vastuun rajoittaminen

7.1. SHOWCAST on vastuussa vain tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta, muuten tuotevastuulain mukaisesti, henki-, raaja- tai terveysvammoista tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta aiheutuva vahingonkorvausvaatimus rajoittuu sopimukseen tyypilliseen, ennakoitavissa olevaan vahinkoon, ellei toisessa virkkeessä 1 mainita pakollista vastuuta.

7.2. Edellisen 1 kohdan säännöksiä sovelletaan kaikkiin vahingonkorvausvaatimuksiin oikeudellisesta syystä riippumatta. Ne koskevat myös menetettyjen kulujen korvaamista koskevia vaatimuksia.

7.3. Edellä mainitut vastuurajoitukset koskevat myös SHOWCASTin edustajia ja varajäseniä.

8. Lain valinta, lainkäyttöalue, irrotettavuuslauseke

8.1. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta YK: n myyntilakia.

8.2. Kaikkien SHOWCASTin tarjoaman verkkotarjouksen käytöstä suoraan tai epäsuorasti aiheutuvien riitojen yksinomainen toimivalta on Köln, jos käyttäjä on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto.

8.3. Jos näiden käyttöehtojen säännös on tai tulee tehottomaksi, se ei vaikuta kaikkien muiden määräysten tai sopimusten tehokkuuteen. Siltä osin kuin käyttäjä on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, osapuolet korvaavat mitätöidyn säännöksen tehokkaalla, joka on lähinnä osapuolten tahtoa taloudellisesti.

9. Huomautus online-riidanratkaisusta (käyttöjärjestelmäympäristö)

Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuoliselle online-riitojenratkaisulle (OS-alusta), joka on saatavilla osoitteessa www.ec.europa.eu/consumers/odr. SHOWCAST-sähköpostiosoite löytyy oikeudellisesta huomautuksesta tai palveluntarjoajan tunnisteesta, ja se on vastaavasti Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan! JavaScriptin on oltava päällä, jotta voit näyttää JavaScriptin.. SHOWCAST ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisuprosessiin.

valintasi