Kontakt

Uvjeti korištenja

Napomena: Imate li pitanja o ovim Uvjetima korištenja? Posjetite naš Uvjeti korištenja FAQ stranica.

1. Opseg, promjene uvjeta korištenja

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln (u daljnjem tekstu SHOWCAST) pruža korisnicima usluge pružene na internetskom portalu www.showcast.de na temelju ovih uvjeta korištenja. Registracijom na www.showcast.de i / ili korištenjem usluga koje tamo pruža SHOWCAST, korisnik izjavljuje da pristaje na ove uvjete korištenja.

1.2. Uvjete korištenja korisnik također može ispisati i/ili digitalno pohraniti prije registracije. Ako je potrebno, korisnik ih može poslati u bilo kojem trenutku na poštansku adresu SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln, ili faksom na +49 221 44906709 ili e-poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova! Za prikaz JavaScript mora biti uključen. zatražiti u tekstualnom obliku (pismo, faks ili e-mail).

1.3. SHOWCAST zadržava pravo promjene uvjeta korištenja s budućim učinkom. U tom će slučaju SHOWCAST obavijestiti korisnika o promjenama uvjeta korištenja najmanje dva tjedna unaprijed i obavijestiti korisnika da se promjene smatraju prihvaćenima ako se korisnik ne protivi promjenama u roku od dva tjedna od obavijest.

1.4. Odstupajući propisi u općim uvjetima korisnika, kao i promjene, brisanja i dopune ovih uvjeta korištenja od strane korisnika, primjenjuju se samo ako su potvrđeni od strane SHOWCAST.

2. Sadržaj, registracija, zahtjevi

2.1. Kao agencija za lijevanje i modeliranje, SHOWCAST rezervira i uređuje modele, glumce, voditelje i druge umjetnike (u daljnjem tekstu samo talenti). Pritom se SHOWCAST prvenstveno oslanja na talente koji su se registrirali na www.showcast.de i tamo redovito ažurirali svoje profile. Registrirani talenti imaju priliku predati upite za posao i slično koje podnosi SHOWCAST. (takozvane "opcije") putem komponente za upravljanje projektom koja se nalazi na www.showcast.de. Rezervacija ili smještaj talenata nije određena ovim uvjetima korištenja, već odgovarajućim ugovornim uvjetima SHOWCAST-a za upotrebu protiv talenata putem komponente upravljanja projektom koja je dostupna na www.showcast.de.

2.2. Pravo na registraciju imaju samo talenti koji su navršili 16 godina. Talenti koji još nisu navršili 18 godina trebaju registraciju za odobrenje zakonskog zastupnika.

2.3. Prijava je besplatna. Konkretno, služi kao aplikacija za uključivanje u indeks SHOWCAST na www.showcast.de. SHOWCAST u tu svrhu korisniku pruža mrežni obrazac za registraciju. Obrazac za registraciju koji pruža SHOWCAST ne predstavlja obvezujuću ponudu koja bi se trebala uključiti u indeks koji SHOWCAST održava na www.showcast.de. Slanjem registracijskog obrasca klikom na gumb za registraciju, korisnik u početku daje obvezujuću ponudu SHOWCAST-u na adresu biti uključeni u SHOWCAST na www.showcast.de.

2.4. Talenat nema pravo biti uključen u indeks SHOWCAST na www.showcast.de. Talent ne prima obavijest o odbijanju / neprihvaćanju. Također, nakon što je njihov profil prihvaćen i aktiviran, talent nema pravo da ga SHOWCAST rezervira za narudžbe.

2.5. Pri registraciji, Talent je dužan pružiti istinite, točne, trenutne i cjelovite podatke o sebi kako je navedeno u odgovarajućem internetskom obrascu. Talenat samostalno upravlja svojom stranicom profila. Svoje podatke mora ažurirati i ispraviti. Slikovni materijal mora reproducirati korisnika i ne smije biti stariji od 2 godine.

3. Ukidanje, izmjena / brisanje / blokiranje profila

3.1. Korisnik može obrisati svoj profil u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. Pohranjene podatke i informacije automatski će izbrisati SHOWCAST. Da bi to učinio, korisnik šalje e-mail s kojim se registrirao na SHOWCAST Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova! Za prikaz JavaScript mora biti uključen..

3.2. SHOWCAST ima pravo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga izbrisati korisničku lozinku, blokirati njegov profil ili izbrisati cijeli ili dio tamo objavljenog sadržaja ili objaviti negdje drugdje u ponudi ili koristiti usluge na bilo koji drugi način da spriječi korisnika.

4. Obveze korisnika

4.1. Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj svog profila i za sve aktivnosti koje se na njemu provode - kao što je, posebno, potvrda mogućnosti koja mu je dostavljena u skladu s 2.1 rečenicom 3 putem komponente za upravljanje projektom koja je dostupna na www.showcast .de i svaki obvezujući zaključak ugovora kao rezultat - odgovoran. To se također odnosi ako je korisnik trećoj strani odobrio pristup svom profilu - na primjer davanjem lozinke - kao i za bilo kakvu zlouporabu od strane trećih strana koje posjeduju lozinku iz bilo kojeg razloga.

4.2. Korisnik je dužan odmah obavijestiti SHOWCAST o nepravilnoj upotrebi svoje lozinke.

4.3. Korisnik se obvezuje suzdržati od radnji koje bi mogle ugroziti funkcionalnost usluga koje pruža SHOWCAST.

5. Prava na sliku, izuzeće

5.1. SHOWCAST ima pravo besplatno koristiti sliku i / ili video materijal koji je korisnik objavio na svojoj stranici profila, na primjer za oglašavanje odgovarajućeg talenta ili za oglašavanje usluga SHOWCAST-a na blogovima, web stranicama, Instagramu, Twitteru, Facebooku ili poput, posebno za objavljivanje. Isto se odnosi na slikovne i / ili video materijale koje je korisnik na bilo koji drugi način dostavio SHOWCAST-u.

5.2. Korisnik osigurava da slikovni materijal koji je objavio nema prava trećih strana i može se objaviti.

5.3. Ako SHOWCAST koriste treće strane zbog eksploatacije slikovnog materijala koji je Talent objavio na svojoj stranici profila, korisnik oslobađa SHOWCAST odgovornosti, a time i svih povezanih financijskih i drugih nedostataka. To također uključuje vaše vlastite i sve pravne i sudske troškove treće strane koji će biti nadoknađeni.

6. Izjava o privatnosti

6.1. Registracijom na www.showcast.de, Talent pristaje na SHOWCAST pohranu i obradu osobnih podataka Talenta kojih SHOWCAST postaje svjestan kao dio poslovnog odnosa. S osobnim se podacima postupa strogo povjerljivo te se obrađuje i sprema samo u mjeri u kojoj je to potrebno za pravilno izvršenje ugovora. SHOWCAST će - kao i inače - poštivati ​​sve zahtjeve za zaštitu podataka, posebno zahtjeve Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG) i Zakona o telemedijama (TMG).

6.2. Registracijom na www.showcast.de, Talent također izričito pristaje na osobne podatke koje mu je pružio u profilu koji se čuva javno dostupnim, pohranjuje se, obrađuje i, posebno, objavljuje u svrhu korištenja web stranice i internetskih upita korisnika.

6.3. Na zahtjev, SHOWCAST pruža talentu informacije o podacima koji su pohranjeni o njemu ili njegovom korisničkom imenu. Podaci se daju u tekstualnom obliku (npr. Pismo, faks ili e-pošta). Ako bilo koji profil korisnika izbriše, SHOWCAST će izbrisati i tamo objavljene podatke.

6.4. SHOWCAST je poduzeo niz sigurnosnih mjera za zaštitu osobnih podataka Talenta, koji nadilaze informacije sadržane u javno dostupnom profilu Talenta. Ovi se podaci posebno neće prosljeđivati ​​trećim stranama. Međutim, SHOWCAST izričito savjetuje Talent da zaštita podataka za prijenos podataka u otvorenim mrežama kao što je Internet ne može biti sveobuhvatno zajamčena prema trenutnom stanju tehnike.

6.5. SHOWCAST koristi kolačiće kako bi Talent mogao nesmetano i lako koristiti portal. Kolačići se koriste samo u interne svrhe: To su takozvani kolačići sesije koji sadrže korisnikov ID upotrebe. SHOWCAST može vidjeti je li talent registriran i time ovlašten za pristup sadržaju postavljenom u njegovom profilu.

7. Odgovornost i ograničenje odgovornosti

7.1. SHOWCAST je odgovoran samo za namjeru i grubu nepažnju, inače u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvod, u slučaju ozljede života, udova ili zdravlja ili zbog krivice za kršenje bitnih ugovornih obveza. Zahtjev za naknadu štete zbog kršenja bitnih ugovornih obveza ograničen je na ugovorno tipičnu, predvidivu štetu, osim ako se istodobno ne navede drugi slučaj obvezne odgovornosti prema rečenici 1.

7.2. Propisi iz prethodnog stavka 1. primjenjuju se na sve zahtjeve za naknadu štete, bez obzira na pravni razlog. Također se primjenjuju na zahtjeve za naknadu izgubljenih troškova.

7.3. Gore navedena ograničenja odgovornosti također se primjenjuju u korist predstavnika i zamjeničkih zastupnika SHOWCAST-a.

8. Izbor zakona, mjesto nadležnosti, klauzula o razdvojenosti

8.1. Na ove se uvjete upotrebe primjenjuje zakon Savezne Republike Njemačke, isključujući UN-ov zakon o prodaji.

8.2. Isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze izravno ili neizravno zbog korištenja internetske ponude koju je SHOWCAST učinio dostupnom je Köln, pod uvjetom da je korisnik trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban fond javnog prava.

8.3. Ako odredba u ovim uvjetima korištenja bude ili postane neučinkovita, to neće utjecati na učinkovitost svih ostalih odredbi ili sporazuma. U koliko je korisnik trgovac, pravna osoba prema javnom pravu ili poseban fond prema javnom pravu, stranke će zamijeniti ništavu odredbu učinkovitom koja se ekonomski približava volji stranaka.

9. Napomena o internetskom rješavanju sporova (OS platforma)

Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (OS platforma), kojoj se može pristupiti na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Adresa e-pošte SHOWCAST može se pronaći u pravnoj obavijesti ili identifikaciji pružatelja usluga te je u skladu s tim Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova! Za prikaz JavaScript mora biti uključen.. SHOWCAST nije dužan niti želi sudjelovati u procesu rješavanja sporova.

Vaš odabir