Felhasználási feltételek

Kötelező érvényű tájékoztatás weboldalunk használatáról

1. Hatály, a felhasználási feltételek módosítása

1.1. A SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln (a továbbiakban csak a SHOWCAST) biztosítja a felhasználók számára a www.showcast.de online portálon nyújtott szolgáltatásokat, ezen felhasználási feltételek alapján. A www.showcast.de oldalon történő regisztrációval és / vagy az ott található SHOWCAST szolgáltatásainak felhasználásával a felhasználó kijelenti, hogy elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket.

1.2. A felhasználó a regisztráció előtt kinyomtathatja a felhasználási feltételeket és / vagy digitálisan elmentheti azokat. Szükség esetén a felhasználó bármikor elküldheti a SHOWCAST Limited & Co. KG postai címre, Marspfortengasse 6, 50667 Köln, vagy faxon a +49 221 44906709 telefonszámon, vagy e-mailben az office@showcast.de címen szöveges formában (levél, fax vagy e-mail).

1.3. A SHOWCAST fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételeket a jövőben megváltoztassa. Ebben az esetben a SHOWCAST legalább két héttel korábban értesíti a felhasználót a felhasználási feltételek változásairól, és felhívja a felhasználót arra, hogy a változtatásokat elfogadottnak tekintik, ha a felhasználó a módosítást követő egy két hét az értesítéstől számítva.

1.4. A felhasználó általános szerződési feltételeiben foglalt eltérések, valamint a felhasználási feltételek módosítása, törlése és kiegészítése csak akkor érvényes, ha a SHOWCAST megerősíti.

2. Tartalom, regisztráció, követelmények

2.1. Casting és modell ügynökségként a SHOWCAST könyveket és modelleket, színészeket, moderátorokat és más művészeket (a továbbiakban csak tehetségeket) helyez el. Ennek során a SHOWCAST elsősorban azokra a tehetségekre támaszkodik, akik regisztráltak a www.showcast.de webhelyen, és ott frissítették profiljaikat. A regisztrált tehetségeknek lehetőségük van a SHOWCAST által benyújtott álláskeresések és hasonlók benyújtására. (úgynevezett "opciók") a www.showcast.de webhelyen található projektmenedzsment komponensen keresztül. A tehetségek foglalását vagy elhelyezését nem ezek a felhasználási feltételek határozzák meg, hanem a SHOWCAST vonatkozó, a www.showcast.de webhelyen található projektmenedzsment komponensen keresztüli tehetségekkel szembeni felhasználására vonatkozó szerződéses feltételek.

2.2. Csak azok a tehetségek jogosultak a regisztrációra, akik betöltötték a 16. életévüket. Azok a tehetségek, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, a regisztrációhoz törvényes képviselőjük beleegyezését igénylik.

2.3. A regisztráció ingyenes. Különösen a www.showcast.de webhelyen található SHOWCAST indexbe történő felvételre szolgáló alkalmazásként szolgál. A SHOWCAST online regisztrációs űrlapot biztosít a felhasználó számára erre a célra. A SHOWCAST által biztosított regisztrációs űrlap nem jelent kötelező érvényű ajánlatot, amelyet fel kell venni a SHOWCAST által a www.showcast.de webhelyen tárolt indexbe. A regisztrációs űrlap elküldésével a regisztrációs gombra kattintva a felhasználó először csak kötelező ajánlatot tesz a SHOWCAST címre a következő címre: kerüljön a www.showcast.de SHOWCAST-ra.

2.4. A tehetség nem jogosult arra, hogy bekerüljön a www.showcast.de webhelyen található SHOWCAST kártyaindexbe. A tehetség nem kap értesítést az elutasításról / el nem fogadásról. A tehetségnek szintén nincs joga, hogy a SHOWCAST lefoglalja megrendelései után, miután profiljukat rögzítették és aktiválták.

2.5. A regisztráció során a Tehetség köteles valósághű, pontos, aktuális és teljes információkat szolgáltatni magáról a vonatkozó online űrlapban meghatározottak szerint. A tehetség önállóan kezeli a profiloldalát. Adatait naprakészen és helyesen kell tartania. A képanyagnak reprodukálnia kell a felhasználót, és nem lehet 2 évnél idősebb.

3. A profil megszüntetése, módosítása / törlése / blokkolása

3.1. A felhasználó bármikor, indokolás nélkül törölheti profilját. A tárolt adatokat és információkat a SHOWCAST automatikusan törli. Ehhez a felhasználó küld egy e-mailt, amellyel regisztrált a SHOWCAST-nál, az office@showcast.de címre.

3.2. A SHOWCAST jogosult saját belátása szerint bármikor és indokolás nélkül törölni a felhasználó jelszavát, blokkolni a profilját, vagy törölni az ott közzétett tartalom egészét vagy egy részét, vagy az ajánlaton belül máshol közzétenni, vagy igénybe venni a szolgáltatásokat bármilyen más módon megakadályozhatja a felhasználót.

4. Felhasználói kötelezettségek

4.1. A felhasználó teljes mértékben felelős profiljának tartalmáért és az azon végzett tevékenységekért - így különösen a 2.1-es 3. mondat szerint neki benyújtott lehetőségek megerősítéséért a www.showcast weboldalon található projektmenedzsment komponensen keresztül. .de és ennek eredményeként a szerződés bármilyen kötelező megkötése - felelős. Ez akkor is érvényes, ha a felhasználó egy harmadik fél számára hozzáférést biztosított a profiljához - például jelszavának megadásával -, valamint a jelszó bármilyen okból birtokában lévő harmadik felek általi visszaélés esetén.

4.2. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a SHOWCAST-t a jelszavának nem megfelelő használatáról.

4.3. A felhasználó vállalja, hogy tartózkodik azoktól a tevékenységektől, amelyek károsíthatják a SHOWCAST által nyújtott szolgáltatások működését.

5. Képjogok, mentesség

5.1. A SHOWCAST jogosult a felhasználó által a profiloldalán közzétett kép- és / vagy videóanyagot ingyenesen felhasználni, például az adott tehetség reklámozására vagy a SHOWCAST szolgáltatásainak reklámozására blogokon, weboldalakon, Instagramon, Twitteren, Facebookon vagy hasonló szolgáltatásokban. , különös tekintettel a közzétételre. Ugyanez vonatkozik a kép- és / vagy videóanyagokra, amelyeket a felhasználó bármilyen más módon elküldött a SHOWCAST-nak.

5.2. A felhasználó biztosítja, hogy az általa közzétett képanyag harmadik féltől származó jogoktól mentes és közzétehető legyen.

5.3. Ha a SHOWCAST-ot harmadik fél használja a Talent által a profiloldalán közzétett képanyag kihasználása miatt, a felhasználó mentesíti a SHOWCAST-ot a felelősség alól, és így minden kapcsolódó pénzügyi és egyéb hátránytól. Ez magában foglalja a megtérítendő saját és harmadik fél jogi és bírósági költségeit is.

6. Adatvédelem

6.1. A www.showcast.de oldalon regisztrálva a Tehetség hozzájárul ahhoz, hogy a SHOWCAST tárolja és feldolgozza a Tehetség személyes adatait, amelyekről a SHOWCAST az üzleti kapcsolat során tudomást szerez. A személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és csak olyan mértékben kezeljük és tároljuk, amennyire ez a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges. A SHOWCAST - másként - betartja az adatvédelmi követelményeket, különös tekintettel a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és a telemédia törvény (TMG) követelményeire.

6.2. A www.showcast.de oldalon regisztrálva a Tehetség kifejezetten hozzájárul az általa megadott személyes adatokhoz a profilban, amelyet nyilvánosan elérhetően tárolnak, tárolnak, feldolgoznak és különösen közzétesznek a weboldal használata és az általa végzett lekérdezések céljából. Internet-felhasználók.

6.3. Kérésre a SHOWCAST tájékoztatást nyújt a Tehetség számára a róla vagy felhasználói nevéről tárolt adatokról. Az információkat szöveges formában (például levélben, faxon vagy e-mailben) adják meg. Ha a felhasználó profilját bárki törli, az ott közzétett adatokat a SHOWCAST is törli.

6.4. A SHOWCAST különféle biztonsági intézkedéseket hozott a Tehetség személyes adatainak védelme érdekében, amelyek túlmutatnak a Tehetség nyilvánosan elérhető profiljában található információkon. Ezeket az adatokat különösen nem továbbítják harmadik feleknek. A SHOWCAST kifejezetten felhívja a Talent figyelmét arra, hogy az olyan nyílt hálózatokban, mint az Internet, az adatátvitel adatvédelme a technika jelenlegi állása szerint nem garantálható átfogóan.

6.5. A SHOWCAST sütiket használ, hogy a Talent zökkenőmentesen és egyszerűen tudja használni a portált. A cookie-kat csak belső célokra használják: úgynevezett munkamenet-sütik, amelyek a felhasználó használati azonosítóját tartalmazzák. A SHOWCAST láthatja, hogy a tehetség regisztrálva van-e, és így jogosult-e a profiljában beállított tartalom elérésére.

7. Felelősség és a felelősség korlátozása

7.1. A SHOWCAST csak szándékosságért és súlyos gondatlanságért felel, különben a termékfelelősségi törvénynek megfelelően, élet-, test- vagy egészségkárosodás esetén, vagy a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése miatt. Az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése miatt bekövetkezett kártérítési igény a szerződésre jellemző, előrelátható károkra korlátozódik, kivéve, ha az 1. mondat szerinti kötelező felelősség más esete szerepel.

7.2. Az előző (1) bekezdés szabályai a kár okára vonatkoznak, minden kártérítési igényre. A felesleges kiadások megtérítésére vonatkozó igényekre is vonatkoznak.

7.3. A felelősség fenti korlátozása a SHOWCAST képviselőire és helyetteseire is vonatkozik.

8. Jogválasztás, illetékességi hely, elválaszthatósági záradék

8.1. A felhasználási feltételekre a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak, kivéve az ENSZ adásvételi törvényét.

8.2. A SHOWCAST által rendelkezésre bocsátott online ajánlat használatából közvetlenül vagy közvetetten eredő minden jogvitának kizárólagos joghatósága Köln, feltéve, hogy a felhasználó kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi alap.

8.3. Ha a jelen felhasználási feltételek valamely rendelkezése hatástalanná válik vagy érvénytelenné válik, ez nem érinti az összes többi rendelkezés vagy megállapodás hatékonyságát. Amennyiben a felhasználó kereskedő, közjogi jogi személy vagy külön közjogi alap, a felek az érvénytelen rendelkezést egy olyan hatékony rendelkezéssel fogják felváltani, amely gazdaságilag a legközelebb áll a felek akaratához.

9. Megjegyzés az online vitarendezésről (operációs rendszer platform)

Az Európai Bizottság platformot biztosít a peren kívüli online vitarendezéshez (OS platform), amely a www.ec.europa.eu/consumers/odr címen érhető el. A SHOWCAST e-mail címét megtalálhatja az impresszumban vagy a szolgáltató azonosítójában, és ennek megfelelően office@showcast.de. A SHOWCAST nem köteles és nem hajlandó részt venni a vitarendezési eljárásban.

Modellek foglalása és elhelyezése egész Németországból

Berlin Hamburg München Köln Düsseldorf Frankfurt Stuttgart Hannover

Van kérdése? Van válaszunk. Foglalási csapatunk gyorsan és megbízhatóan válaszol kérdéseire kölni irodánkban.

Tel.: +49 221 44906700
mail: office@showcast.de
Hétfőtől péntekig: 09–00 (GMT +17)