Felhasználási feltételek

Kötelező érvényű tájékoztatás weboldalunk használatáról

1. Hatály, a felhasználási feltételek módosítása

1.1. A SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln (a továbbiakban csak a SHOWCAST) biztosítja a felhasználók számára a www.showcast.de online portálon nyújtott szolgáltatásokat, ezen felhasználási feltételek alapján. A www.showcast.de oldalon történő regisztrációval és / vagy az ott található SHOWCAST szolgáltatásainak felhasználásával a felhasználó kijelenti, hogy elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket.

1.2. A felhasználó a regisztráció előtt kinyomtathatja a felhasználási feltételeket és / vagy digitálisan elmentheti azokat. Szükség esetén a felhasználó bármikor elküldheti a SHOWCAST Limited & Co. KG postai címre, Marspfortengasse 6, 50667 Köln, vagy faxon a +49 221 44906709 telefonszámon, vagy e-mailben az office@showcast.de címen szöveges formában (levél, fax vagy e-mail).

1.3. A SHOWCAST fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételeket a jövőben megváltoztassa. Ebben az esetben a SHOWCAST legalább két héttel korábban értesíti a felhasználót a felhasználási feltételek változásairól, és felhívja a felhasználót arra, hogy a változtatásokat elfogadottnak tekintik, ha a felhasználó a módosítást követő egy két hét az értesítéstől számítva.

1.4. A felhasználó általános szerződési feltételeiben foglalt eltérések, valamint a felhasználási feltételek módosítása, törlése és kiegészítése csak akkor érvényes, ha a SHOWCAST megerősíti.

2. Tartalom, regisztráció, követelmények

2.1. Casting és modell ügynökségként a SHOWCAST könyveket és modelleket, színészeket, moderátorokat és más művészeket (a továbbiakban csak tehetségeket) helyez el. Ennek során a SHOWCAST elsősorban azokra a tehetségekre támaszkodik, akik regisztráltak a www.showcast.de webhelyen, és ott frissítették profiljaikat. A regisztrált tehetségeknek lehetőségük van a SHOWCAST által benyújtott álláskeresések és hasonlók benyújtására. (úgynevezett "opciók") a www.showcast.de webhelyen található projektmenedzsment komponensen keresztül. A tehetségek foglalását vagy elhelyezését nem ezek a felhasználási feltételek határozzák meg, hanem a SHOWCAST vonatkozó, a www.showcast.de webhelyen található projektmenedzsment komponensen keresztüli tehetségekkel szembeni felhasználására vonatkozó szerződéses feltételek.

2.2. Csak azok a tehetségek jogosultak a regisztrációra, akik betöltötték a 16. életévüket. Azok a tehetségek, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, a regisztrációhoz törvényes képviselőjük beleegyezését igénylik.

2.3. A regisztráció ingyenes. Különösen a www.showcast.de webhelyen található SHOWCAST indexbe történő felvételre szolgáló alkalmazásként szolgál. A SHOWCAST online regisztrációs űrlapot biztosít a felhasználó számára erre a célra. A SHOWCAST által biztosított regisztrációs űrlap nem jelent kötelező érvényű ajánlatot, amelyet fel kell venni a SHOWCAST által a www.showcast.de webhelyen tárolt indexbe. A regisztrációs űrlap elküldésével a regisztrációs gombra kattintva a felhasználó először csak kötelező ajánlatot tesz a SHOWCAST címre a következő címre: kerüljön a www.showcast.de SHOWCAST-ra.

2.4. A tehetség nem jogosult arra, hogy bekerüljön a www.showcast.de webhelyen található SHOWCAST kártyaindexbe. A tehetség nem kap értesítést az elutasításról / el nem fogadásról. A tehetségnek szintén nincs joga, hogy a SHOWCAST lefoglalja megrendelései után, miután profiljukat rögzítették és aktiválták.

2.5. A regisztráció során a Tehetség köteles valósághű, pontos, aktuális és teljes információkat szolgáltatni magáról a vonatkozó online űrlapban meghatározottak szerint. A tehetség önállóan kezeli a profiloldalát. Adatait naprakészen és helyesen kell tartania. A képanyagnak reprodukálnia kell a felhasználót, és nem lehet 2 évnél idősebb.

3. A profil megszüntetése, módosítása / törlése / blokkolása

3.1. A felhasználó bármikor, indokolás nélkül törölheti profilját. A tárolt adatokat és információkat a SHOWCAST automatikusan törli. Ehhez a felhasználó küld egy e-mailt, amellyel regisztrált a SHOWCAST-nál, az office@showcast.de címre.

3.2. A SHOWCAST jogosult saját belátása szerint bármikor és indokolás nélkül törölni a felhasználó jelszavát, blokkolni a profilját, vagy törölni az ott közzétett tartalom egészét vagy egy részét, vagy az ajánlaton belül máshol közzétenni, vagy igénybe venni a szolgáltatásokat bármilyen más módon megakadályozhatja a felhasználót.

4. Felhasználói kötelezettségek

4.1. A felhasználó teljes mértékben felelős profiljának tartalmáért és az azon végzett tevékenységekért - így különösen a 2.1-es 3. mondat szerint neki benyújtott lehetőségek megerősítéséért a www.showcast weboldalon található projektmenedzsment komponensen keresztül. .de és ennek eredményeként a szerződés bármilyen kötelező megkötése - felelős. Ez akkor is érvényes, ha a felhasználó egy harmadik fél számára hozzáférést biztosított a profiljához - például jelszavának megadásával -, valamint a jelszó bármilyen okból birtokában lévő harmadik felek általi visszaélés esetén.

4.2. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a SHOWCAST-t a jelszavának nem megfelelő használatáról.

4.3. A felhasználó vállalja, hogy tartózkodik azoktól a tevékenységektől, amelyek károsíthatják a SHOWCAST által nyújtott szolgáltatások működését.

5. Képjogok, mentesség

5.1. A SHOWCAST jogosult a felhasználó által a profiloldalán közzétett kép- és / vagy videóanyagot ingyenesen felhasználni, például az adott tehetség reklámozására vagy a SHOWCAST szolgáltatásainak reklámozására blogokon, weboldalakon, Instagramon, Twitteren, Facebookon vagy hasonló szolgáltatásokban. , különös tekintettel a közzétételre. Ugyanez vonatkozik a kép- és / vagy videóanyagokra, amelyeket a felhasználó bármilyen más módon elküldött a SHOWCAST-nak.

5.2. A felhasználó biztosítja, hogy az általa közzétett képanyag harmadik féltől származó jogoktól mentes és közzétehető legyen.

5.3. Ha a SHOWCAST-ot harmadik fél használja a Talent által a profiloldalán közzétett képanyag kihasználása miatt, a felhasználó mentesíti a SHOWCAST-ot a felelősség alól, és így minden kapcsolódó pénzügyi és egyéb hátránytól. Ez magában foglalja a megtérítendő saját és harmadik fél jogi és bírósági költségeit is.

6. Adatvédelem

6.1. A www.showcast.de oldalon regisztrálva a Tehetség hozzájárul ahhoz, hogy a SHOWCAST tárolja és feldolgozza a Tehetség személyes adatait, amelyekről a SHOWCAST az üzleti kapcsolat során tudomást szerez. A személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és csak olyan mértékben kezeljük és tároljuk, amennyire ez a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges. A SHOWCAST - másként - betartja az adatvédelmi követelményeket, különös tekintettel a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és a telemédia törvény (TMG) követelményeire.

6.2. A www.showcast.de oldalon regisztrálva a Tehetség kifejezetten hozzájárul az általa megadott személyes adatokhoz a profilban, amelyet nyilvánosan elérhetően tárolnak, tárolnak, feldolgoznak és különösen közzétesznek a weboldal használata és az általa végzett lekérdezések céljából. Internet-felhasználók.

6.3. Kérésre a SHOWCAST tájékoztatást nyújt a Tehetség számára a róla vagy felhasználói nevéről tárolt adatokról. Az információkat szöveges formában (például levélben, faxon vagy e-mailben) adják meg. Ha a felhasználó profilját bárki törli, az ott közzétett adatokat a SHOWCAST is törli.

6.4. A SHOWCAST különféle biztonsági intézkedéseket hozott a Tehetség személyes adatainak védelme érdekében, amelyek túlmutatnak a Tehetség nyilvánosan elérhető profiljában található információkon. Ezeket az adatokat különösen nem továbbítják harmadik feleknek. A SHOWCAST kifejezetten felhívja a Talent figyelmét arra, hogy az olyan nyílt hálózatokban, mint az Internet, az adatátvitel adatvédelme a technika jelenlegi állása szerint nem garantálható átfogóan.

6.5. A SHOWCAST sütiket használ, hogy a Talent zökkenőmentesen és egyszerűen tudja használni a portált. A cookie-kat csak belső célokra használják: úgynevezett munkamenet-sütik, amelyek a felhasználó használati azonosítóját tartalmazzák. A SHOWCAST láthatja, hogy a tehetség regisztrálva van-e, és így jogosult-e a profiljában beállított tartalom elérésére.

7. Felelősség és a felelősség korlátozása

7.1. A SHOWCAST csak szándékosságért és súlyos gondatlanságért felel, különben a termékfelelősségi törvénynek megfelelően, élet-, test- vagy egészségkárosodás esetén, vagy a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése miatt. Az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése miatt bekövetkezett kártérítési igény a szerződésre jellemző, előrelátható károkra korlátozódik, kivéve, ha az 1. mondat szerinti kötelező felelősség más esete szerepel.

7.2. Az előző (1) bekezdés szabályai a kár okára vonatkoznak, minden kártérítési igényre. A felesleges kiadások megtérítésére vonatkozó igényekre is vonatkoznak.

7.3. A felelősség fenti korlátozása a SHOWCAST képviselőire és helyetteseire is vonatkozik.

8. Jogválasztás, illetékességi hely, elválaszthatósági záradék

8.1. A felhasználási feltételekre a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak, kivéve az ENSZ adásvételi törvényét.

8.2. A SHOWCAST által rendelkezésre bocsátott online ajánlat használatából közvetlenül vagy közvetetten eredő minden jogvitának kizárólagos joghatósága Köln, feltéve, hogy a felhasználó kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi alap.

8.3. Ha a jelen felhasználási feltételek valamely rendelkezése hatástalanná válik vagy érvénytelenné válik, ez nem érinti az összes többi rendelkezés vagy megállapodás hatékonyságát. Amennyiben a felhasználó kereskedő, közjogi jogi személy vagy külön közjogi alap, a felek az érvénytelen rendelkezést egy olyan hatékony rendelkezéssel fogják felváltani, amely gazdaságilag a legközelebb áll a felek akaratához.

9. Megjegyzés az online vitarendezésről (operációs rendszer platform)

Az Európai Bizottság platformot biztosít a peren kívüli online vitarendezéshez (OS platform), amely a www.ec.europa.eu/consumers/odr címen érhető el. A SHOWCAST e-mail címét megtalálhatja az impresszumban vagy a szolgáltató azonosítójában, és ennek megfelelően office@showcast.de. A SHOWCAST nem köteles és nem hajlandó részt venni a vitarendezési eljárásban.

Modellek foglalása és közvetítése Európa minden részéről

Niederlande Franciaország Lengyelország Csehország Szlovákia Spanyolország Magyarország Dänemark

Van kérdése? Van válaszunk. Foglalási csapatunk gyorsan és megbízhatóan válaszol kérdéseire kölni irodánkban.

Tel.: +49 221 44906700
mail: office@showcast.de
Hétfőtől péntekig: 09–00 (GMT +17)