Privacybeleid

Onze verklaring over het gebruik van uw gegevens

Hieronder willen wij u informeren over de soort, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens en over de rechten waar u recht op heeft. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben, bijv. B. naam, adres, e-mailadressen of gebruikersgedrag.

1. Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

Volgens artikel 4 (7) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Keulen
Tel:. + 49 221 44906700
E-mail: office@showcast.de

2. Verzameling van direct verzonden gegevens

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of via een contactformulier, bijvoorbeeld als onderdeel van het snelle contact, sollicitatie, registratie of projectaanvraag, de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres, indien van toepassing) Uw naam, uw telefoonnummer, foto's, modelboeken, video's en uw bericht aan ons) die door ons zijn opgeslagen om uw vragen te beantwoorden of uw verzoek te verwerken. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat deze niet meer nodig zijn om deze op te slaan, of we beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplicht is. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gerechtvaardigd belang) en artikel 6, lid 1, onder a) AVG (toestemming). Als het doel van het e-mailcontact het sluiten van een contract is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Een overdracht van deze persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats zonder bijzondere voorafgaande toestemming.

3. Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt

(1) Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG) :

 • IP address
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
 • Toegang Status / HTTP-status code
 • elke verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en toegewezen aan de browser die u gebruikt, en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie plaatst (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Zonder hun gebruik kunnen bepaalde pagina's niet of niet correct worden opgeroepen. Deze redenen vormen het gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG (gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke persoon). Alle gangbare browsers bieden de instellingsoptie om cookies niet toe te staan. U kunt uw browser ook zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, de acceptatie van cookies uitsluit of het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer u de browser sluit.

4. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

(2) Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet vereist is om een ​​contract met u uit te voeren, wat we in de volgende beschrijving van de functies zullen beschrijven. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze dwingende redenen die bescherming verdienen, tonen op basis waarvan we de verwerking voortzetten.

(3) Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via onze contactgegevens in § 1.

5. Uw rechten

(1) U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

Einde van de gegevensbeschermingsverklaring


Opmerking over deze gegevensbeschermingsverklaring

De bovenstaande gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen informatie te verstrekken over de exacte omvang van de gegevensopslag of -verwerking en uw daaruit voortvloeiende rechten. Om deze reden is bovenstaande uitleg erg uitgebreid en nauwkeurig. Mocht u nog vragen hebben over afzonderlijke punten, dan kunt u daar te allen tijde terecht uns bieden.

Boeken en plaatsen van modellen uit heel Europa

Niederlande Frankrijk Polen Tsjechië Slowakije Spanje Hongarije Dänemark

Heb je nog vragen? We hebben antwoorden. Ons boekingsteam beantwoordt uw vragen snel en betrouwbaar vanuit ons kantoor in Keulen.

Tel .: +49 221 44906700
Mail: kantoor@showcast.de
Ma - vr: 09 - 00 uur (GMT +17)