Kleine woordenlijst van de modellenbureaus.

De 11 belangrijkste termen voor modellen en degenen die er een willen worden.

1. Agentschap commissie

de Agentschap commissie is een kostenpost bij het boeken van een model via een bureau en voor rekening van model en opdrachtgever. Een commissie is een sectoroverschrijdend compensatiemodel voor bedrijven die regelmatig worden betaald op basis van succes.

Bij modellenbureaus - als louter intermediair - de bureaucommissie vertegenwoordigt de enige zakelijke basis van een modellenbureau. Commissies van meer dan 18% zijn wettelijk niet toegestaan ​​in Duitsland. Artikel 2, lid 2, van de Broker Compensation Ordinance stelt een overeenkomstige maximumlimiet. Desalniettemin variëren de provisies van de modelbureaus doorgaans tussen de 20% en 30%. De verhoogde provisietarieven zijn gerechtvaardigd met een verhoogde administratieve inspanning en de kosten voor het maken van presentatiemateriaal voor het model sedcard.

In andere Europese landen zijn deze provisies of inhoudingen vaak veel hoger; Dit komt niet in de laatste plaats omdat modellen in het buitenland niet als zelfstandige worden beoordeeld, maar wel sociaal verzekerd moeten zijn!

2. Toepassing

Onder toepassing wordt verstaan ​​het toepassen van een model op een modellenbureau.

In tegenstelling tot de algemene mening dat een succesvolle aanvraag als modellenbureau een maximum aan gestandaardiseerde eisen vereist, is het veel belangrijker voor welk bureau een potentieel model van toepassing is!

Bijzonder Buiten het gebied van klassieke fotomodellen zijn er geen echte vereisten voor een modelapplicatie. Er is bijvoorbeeld geen specifieke leeftijdsgrens voor modellen. Ook bij modellen voor reclameproducties spelen dimensies een ondergeschikte rol. We spreken hier echter ook van mensen en minder van modellen.

de gewilde esthetiek ligt veel meer in de verhoudingen van het model. Speel het ook Factoren als een gezonde huid en een veilig gedrag spelen een grote rol. Modelleren is een baan als elk ander en vereist professionaliteit en betrouwbaarheid. De persoonlijkheid van het model is een doorslaggevende factor om succesvol te werken in deze branche.

Modelbureaus hebben dit meestal nodig voor de eerste aanvraag twee betekenisvolle afbeeldingen, evenals persoonlijke informatie. De Foto's niet professioneel zijn. Het bureau maakt een sedcard met professionele foto's bij opname in de kaartindex. In de regel worden de kosten in eerste instantie door het bureau overgenomen en verrekend met inkomende vergoedingen. De foto's zijn een portret en een volledige lichaamsfoto.

De modelbureaus hebben wat informatie nodig in de sollicitatiebrief:

  • geboortedatum
  • Afmetingen (borst - taille - heupen)
  • Contactgegevens (naam, adres, gsm-nummer, e-mail)
  • Lichaamslengte
  • Haarkleur oogkleur
  • Cupmaat (voor vrouwelijke kandidaten)
  • Schoenmaat
  • Confectie

De modellen sturen de foto's met bijbehorende begeleidende brief naar het bureau van hun keuze. Onlinetoepassingen hebben nu de voorkeur. Bij minderjarige aanvragers moeten ouders worden meegenomen.

3. Boeker

een Booker werkt voor een modellenbureau en verzorgt het boekingsproces; legt daarmee het contact tussen het model en de opdrachtgever of biedt het model aan. Het is belangrijk dat de boeker een goed gevoel ontwikkelt voor de behoeften van de klant om in de volgende stap de juiste modellen te kunnen aanbieden. Bij omvangrijke projecten wordt de boeker opgenomen in het projectmanagementteam en maakt vervolgens deel uit van het team, bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren van een uitgebreide actie of een modeshow. Naast de boeking zorgt de boeker ook voor het onderhoud van de kaart en de klantenwerving. Hiermee bestrijkt hij een groot deel van de bedrijfsactiviteiten van een modellenbureau. Boeking is een van de belangrijkste afdelingen binnen een bureau. De boeking wordt beheerd door de zogenaamde hoofdboeker. Voor dit beroep is er geen opleiding of stage. Toetreding in de branche vindt meestal plaats via een stage bij een modellenbureau.

4. Boekingsbevestiging

Een Boekingsbevestiging is een bindende verplichting van het bureau aan het model. De boekingsbevestiging bevat alle gegevens zoals vergoeding, periode, plaats voor de bestelling. Het bureau stuurt de klant een orderbevestiging die qua inhoud identiek is aan de boekingsbevestiging. In de orderbevestiging worden alle vragen zoals tijd, plaats, kosten, etc. uitdrukkelijk aan de klant bevestigd om misverstanden te voorkomen. Bij het niet nakomen van de overeenkomst van de boekingsbevestiging hebben de klant of het modellenbureau het recht hun rechten te doen gelden. Het model moet de boeking ook correct bevestigen. Dit gebeurt meestal via een voorafgaande overeenkomst, de optie.

5. Uitkoop

De uitkoop is er één Vergoeding voor het verlenen van gebruiksrechten van het model aan de opdrachtgever om het resulterende beeld- / videomateriaal te kunnen gebruiken.

Bij elke mediaproductie moet rekening worden gehouden met een afzonderlijke overdracht van rechten of het verlenen van gebruik, omdat het recht op een eigen imago in principe verder commercieel gebruik uitsluit. Naast de overeengekomen modelvergoeding betaalt de klant een overdracht van rechten. Met andere woorden, de klant koopt het recht om de afbeeldingen gedurende een bepaalde periode voor bepaalde doeleinden te gebruiken.

Bij grootschalige campagnes zijn naast de mediakanalen (d.w.z. het type exploitatie bijvoorbeeld alle online media) de gebruiksrechten beperkt in tijd en ruimte. Bureaus gebruiken de VELMA-tafel om de uitkoop te bepalen. In de tabel zijn de verschillende mediakanalen en territoria opgesplitst en wordt aanbevolen om een ​​percentage van de modelvergoeding te berekenen.

6. Gieten

Een "casting" is de term voor de eerste introductie van een model of een actor bij een klant en kan ook worden opgevat als een proces van rolselectie. Het gietstuk is in overeenstemming met de tijd verdeeld in twee varianten. De e-casting en de live casting.

6.1 Live casten

Het gaat hier niet om de toepassing in de vorm van beeld, geluid en schrift, maar om de fysieke presentatie van kandidaten aan de opdrachtgever of het castingbureau. De live casting is gebaseerd op de te vervullen modelbaan. Voor acteurs kan de casting ook acteer- en spreekrollen bevatten. De live casting wordt meestal opgenomen en gedocumenteerd door middel van castingvideo's. De preselectie- en castingvideo's worden vervolgens doorgestuurd naar de respectievelijke regisseurs en producenten. De definitieve cast wordt daarna opnieuw beslist. Gieten is een belangrijke succesfactor, vooral bij reclameproducties en modeshows, aangezien zelfs kleine afwijkingen in het uiterlijk het succes van de productie in gevaar kunnen brengen. Hoewel de casting online feitelijk wordt uitgevoerd door een castingbureau, wordt in de branche het toepassen van een model bij een modellenbureau al begrepen als een casting.

6.2 e-casting

Het gaat hier niet om de fysieke presentatie van kandidaten aan de opdrachtgever of het castingbureau, maar om hen Aanvraag voor een modelbaan met behulp van actueel beeld- en videomateriaal.

Het modellenbureau of castingbureau krijgt vooraf duidelijke richtlijnen voor het gewenste beeld- en videomateriaal en geeft deze door aan de modes en acteurs. Het materiaal wordt vervolgens doorgegeven aan de regisseurs en producenten, vergelijkbaar met de live casting.

7. Montage

De montage is vaak onderdeel van een modelbaan en wordt kort voor de productie of het evenement uitgevoerd. Concreet gaat het over Kleren passengedragen tijdens een modeshow of de kostuums / outfits voor een foto- of videoproductie. Voor de montage wordt een onkostenvergoeding betaald, afhankelijk van de voorafgaande afspraak.

8. Modelcontract

de Modelcontract dient om de rechten en plichten tussen het modellenbureau en het model schriftelijk vast te leggen. Zonder getekend contract wordt het model niet aan de klant aangeboden, aangezien het bureau meestal alleen een factuur mag uitschrijven en een boeking kan maken in naam en voor rekening van het model.

de Modelcontract is daarom het recht om het model te vertegenwoordigen en het bureau om namens en namens het model contracten te ondertekenen.

Daarnaast regelt het modelbureaucontract bepaalde forfaitaire vergoedingen en toewijzingen van rechten in het kader van een opdracht. In de praktijk worden vaak aanvullende afspraken gemaakt met het model en de opdrachtgever, omdat alleen de randvoorwaarden worden verduidelijkt via het modelbureaucontract. Onderdeel van het modelbureaucontract zijn onder andere de basis van samenwerking, boekingsgrondslagen en financiële zaken.

Het modelbureau-contract komt meestal tot stand als een model door een modellenbureau wordt geaccepteerd en is dan van toepassing op alle toekomstige modelbanen die tussen het modellenbureau en de opdrachtgever tot stand komen.

Het model kan een dergelijke vertegenwoordigingsovereenkomst sluiten met een willekeurig aantal modelbureaus. Exclusieve vertegenwoordiging is contractrechtelijk niet toegestaan ​​in het kader van de onafhankelijkheid van een model!

9. Optie

De optie is een essentieel onderdeel van een modelboeking. De optie dient om alleen modellen te presenteren aan de eindklant die klaar is om de opdracht uit te voeren in termen van tijd en gegeven voorwaarden.

De optie is een contractueel bindende verbintenis van het model aan het bureau, waarbij het model de mogelijkheid heeft om te relativeren. Opties zijn beperkt in de tijd. Het model kan het modellenbureau dus voor een bepaalde datum een ​​bindende toezegging geven. Geeft de opdrachtgever of het bureau dan nog geen bevestiging, dan vervalt de optie.

Daarnaast heeft het model de mogelijkheid om opties te prioriteren. Afhankelijk van het tijdstip waarop de optie tot stand kwam, kent het model een "eerste optie" toe aan het eerste verzoek en een "tweede optie" aan het volgende verzoek. Dus als het eerste verzoek verouderd raakt, krijgt het bredere verzoek de eerste optie. Een model kan ook op elk moment een verzoek afwijzen en de optie weigeren of niet toekennen.

10. Overwerk

Overuren zijn uren die bovenop het afgesproken aantal uren kunnen worden opgebouwd. Als een model voor een hele dag wordt geboekt, betekent dit doorgaans 8 uur pure werktijd. Als het model echter langer werkt dan de geplande tijd, wordt dit overwerk genoemd. Deze Time-out wordt als percentage van de dagelijkse vergoeding aan het model toegevoegd en bovendien gefactureerd aan de klant. Het model moet het bureau onmiddellijk informeren over eventuele overuren. Met deze informatie kan later geen rekening meer worden gehouden, aangezien de klant na productie zeer snel gefactureerd wordt.

11. Pola

Polas is een korte vorm van de industrieterm: "Polaroids" en duidt op eenvoudige shots waarin het model meestal zonder make-up en in een bikini (voor fotomodellen) of casual (voor commerciële modellen) wordt gefotografeerd. De term komt technisch gezien uit het verleden toen foto's werden gemaakt met een Polaroid-camera. Polaroids vormen een belangrijk onderdeel van het modelprofiel, zeker in tijden van extreme beeldverwerkingsmogelijkheden, waar het werkelijke uiterlijk van het model vaak sterk verschilt van de afbeeldingen in het modellenboek. Pola's staan ​​ook bekend als "Snaps", "Snap-Shots" of "Digitals".

 

Boeken en plaatsen van modellen uit heel Europa

Niederlande Frankrijk Polen Tsjechië Slowakije Spanje Hongarije Dänemark

Heb je nog vragen? We hebben antwoorden. Ons boekingsteam beantwoordt uw vragen snel en betrouwbaar vanuit ons kantoor in Keulen.

Tel .: +49 221 44906700
Mail: kantoor@showcast.de
Ma - vr: 09 - 00 uur (GMT +17)