Contact

AVG (Privacy)

Hieronder willen wij u informeren over de soort, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens en over de rechten waar u recht op heeft. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben, bijv. B. naam, adres, e-mailadressen of gebruikersgedrag.

Persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking

Volgens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens:

SHOWCAST GmbH & Co. KG
Marsfortengasse 6
50667 Köln
Duitsland
Tel:. + 49 221 44906700
E-mail: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots! Om weer te geven moet JavaScript zijn ingeschakeld.

Verzameling van direct verzonden gegevens

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of via een contactformulier, bijvoorbeeld als onderdeel van het snelle contact, sollicitatie, registratie of projectaanvraag, de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres, indien van toepassing) Uw naam, uw telefoonnummer, foto's, modelboeken, video's en uw bericht aan ons) die door ons zijn opgeslagen om uw vragen te beantwoorden of uw verzoek te verwerken. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat deze niet meer nodig zijn om deze op te slaan, of we beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplicht is. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gerechtvaardigd belang) en artikel 6, lid 1, onder a) AVG (toestemming). Als het doel van het e-mailcontact het sluiten van een contract is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Een overdracht van deze persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats zonder bijzondere voorafgaande toestemming.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

Als u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
 • Toegang Status / HTTP-status code
 • elke verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Naast de hierboven genoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, gekoppeld aan de browser die u gebruikt, en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie plaatst (in dit geval wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Zonder het gebruik ervan zijn bepaalde pagina's niet of foutloos toegankelijk. Deze redenen vormen het gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG (legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking). Alle gangbare browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. U kunt uw browser ook zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies uitsluit of het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert.

Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is om een ​​contract met u uit te voeren. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij u vragen de redenen toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij dat doen. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, of u onze dwingende legitieme redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt ons op de hoogte stellen van uw bezwaar tegen adverteren via de contactgegevens in hoofdstuk 1.

Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten jegens ons:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw keuze