Byråkommisjon.

Godtgjørelsen til et modellbyrå.

Die Byråkommisjon er en kostnadspost når du bestiller en modell gjennom et byrå og vil bli belastet modellen og klienten. En kommisjon er en kompensasjonsmodell på tvers av bransjer for selskaper som regelmessig betales basert på suksess.

Hos modellbyråer - som bare en mellomledd - byråkommisjonen representerer det eneste forretningsgrunnlaget for et modellbyrå. Provisjoner på mer enn 18% er ikke lovlig tillatt i Tyskland. Avsnitt 2 (2) i meglerkompensasjonsforordningen setter en tilsvarende maksimumsgrense. Likevel varierer kommisjonene til modellbyråene vanligvis mellom 20% og 30%. De økte provisjonsrentene er begrunnet med en økt administrativ innsats og kostnadene ved å lage presentasjonsmateriell for modellen sedcard.

I andre europeiske land er disse provisjonene eller fradragene ofte mye høyere; Dette er ikke minst fordi modeller i utlandet ikke blir vurdert som selvstendig næringsdrivende, men må ansettes underlagt sosialforsikring!

Booking og formidling av modeller fra hele Europa

Niederlande Frankrike Polen Tsjekkia Slovakia Spania Ungarn Dänemark

Har du noen spørsmål? Vi har svar. Vårt bookingteam vil svare på dine spørsmål raskt og pålitelig fra vårt kontor i Köln.

Tlf.: +49 221 44906700
Post: office@showcast.de
Man - fre: 09 - 00 (GMT +17)