Personvernerklæring

Vår erklæring om bruken av dine data

I det følgende vil vi informere deg om typen, omfanget og formålet med de personopplysningene som samles inn, brukes og behandles av oss og om rettighetene du har rett til. Personopplysninger er alle data som kan relateres til deg personlig, f.eks. B. navn, adresse, e-postadresser eller brukeratferd.

1. Ansvarlig for databehandling

I henhold til artikkel 4 nr. 7 i EUs personvernforordning (GDPR) er personen som er ansvarlig for behandling av personopplysninger

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Köln
Tlf. + 49 221 44906700
E -post: office@showcast.de

2. Innsamling av direkte overførte data

Når du kontakter oss via e-post, telefon, faks eller ved hjelp av et kontaktskjema, f.eks. Som en del av hurtigkontakt, søknad, registrering eller prosjektforespørsel, vil dataene du oppgir (din e-postadresse, hvis aktuelt) Ditt navn, ditt telefonnummer, bilder, modellbøker, videoer og meldingen til oss) lagret av oss for å svare på spørsmålene dine eller for å behandle din forespørsel. Vi sletter dataene som oppstår i denne sammenhengen etter at det ikke lenger er nødvendig å lagre dem, eller vi begrenser behandlingen hvis det er lovbestemte oppbevaringskrav. Det juridiske grunnlaget for behandling av disse dataene er artikkel 6 (1) (f) GDPR (legitim interesse) og artikkel 6 (1) (a) GDPR (samtykke). Hvis målet med e-postkontakten er å inngå en kontrakt, er det ytterligere juridiske grunnlaget for behandlingen artikkel 6 (1) (b) GDPR. Disse personopplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten spesielt forhåndsgodkjenning.

3. Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

(1) Hvis du bare bruker nettstedet til informasjonsformål, dvs. hvis du ikke registrerer eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du vil se på nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendig for at vi skal kunne vise nettstedet vårt for deg og for å garantere stabilitet og sikkerhet (juridisk grunnlag er art. 6 par. 1 S. 1 lit. f GDPR) :

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Forespørselens innhold (spesifikk side)
 • Tilgangsstatus / HTTP-statuskode
 • hver overført mengde data
 • Nettsted som forespørselen kom fra
 • nett~~POS=TRUNC leseren~~POS=HEADCOMP
 • Operativsystem og dets grensesnitt
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren

(2) I tillegg til de nevnte dataene lagres informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på harddisken din og tilordnet nettleseren du bruker, og gjennom hvilken viss informasjon flyter til stedet som setter informasjonskapslen (i dette tilfellet av oss). Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De tjener til å gjøre Internett-tilbudet mer brukervennlig og effektivt generelt. Nettleseren din får tilgang til disse filene. Enkelte sider kan ikke hentes eller kan ikke hentes riktig uten å bruke dem. Disse grunnene danner den legitime interessen for denne databehandlingen. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 (1) lit. f GDPR (legitime interesser for den ansvarlige). Alle vanlige nettlesere tilbyr innstillingsalternativet for ikke å tillate informasjonskapsler. Du kan også stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstilling av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, ekskludere aksept av informasjonskapsler eller aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren.

4. Innvending eller tilbakekalling mot behandlingen av dataene dine

(1) Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dataene dine, kan du når som helst tilbakekalle dette. En slik tilbakekalling påvirker tillatelsen til behandlingen av dine personopplysninger etter at du har gitt dem til oss.

(2) Hvis vi baserer behandlingen av dine personlige data på interesseavveining, kan du motsette deg behandlingen. Dette er spesielt tilfelle hvis behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, som vi vil beskrive i følgende beskrivelse av funksjonene. Når du utøver en slik innvending, ber vi deg forklare årsakene til at vi ikke skal behandle dine personopplysninger slik vi har gjort. I tilfelle din berettigede innsigelse vil vi undersøke situasjonen og enten stoppe eller justere databehandlingen eller vise deg våre tvingende beskyttelsesverdige grunnlag for at vi vil fortsette behandlingen.

(3) Du kan selvfølgelig motsette deg behandlingen av dine personlige data for reklame- og dataanalyseformål når som helst. Du kan informere oss om din innvending mot reklame under kontaktinformasjonen vår gitt i § 1.

5. Dine rettigheter

(1) Du har følgende rettigheter overfor oss med hensyn til dine personlige data:

 • Rett til informasjon,
 • Rett til rettelse eller sletting,
 • Rett til begrensning av behandlingen,
 • Rett til å motsette seg behandling,
 • Rett til dataportabilitet.

(2) Du har også rett til å klage til en datatilsynsmyndighet om behandlingen av dine personopplysninger av oss.

Slutt på personvernerklæringen


Merknad om denne databeskyttelseserklæringen

Ovennevnte databeskyttelseserklæring er ment å gi omfattende og lett forståelig informasjon om det eksakte omfanget av datalagring eller behandling og dine resulterende rettigheter. Av den grunn er forklaringen ovenfor veldig omfattende og presis. Hvis du fortsatt har spørsmål om individuelle punkter, kan du når som helst kontakte dem UNS sette.

Booking og formidling av modeller fra hele Europa

Niederlande Frankrike Polen Tsjekkia Slovakia Spania Ungarn Dänemark

Har du noen spørsmål? Vi har svar. Vårt bookingteam vil svare på dine spørsmål raskt og pålitelig fra vårt kontor i Köln.

Tlf.: +49 221 44906700
Post: office@showcast.de
Man - fre: 09 - 00 (GMT +17)