Kontakt

Privacy

I det følgende vil vi informere deg om typen, omfanget og formålet med de personopplysningene som samles inn, brukes og behandles av oss og om rettighetene du har rett til. Personopplysninger er alle data som kan relateres til deg personlig, f.eks. B. navn, adresse, e-postadresser eller brukeratferd.

Personansvarlig for databehandling

I henhold til artikkel 4 paragraf 7 i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er personen som er ansvarlig for å behandle personopplysninger:

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Köln
Tlf. + 49 221 44906700
Post: Denne e-postadressen er beskyttet mot spambotter! For å vise JavaScript må være slått på.

Innsamling av direkte overførte data

Når du kontakter oss via e-post, telefon, faks eller ved hjelp av et kontaktskjema, f.eks. Som en del av hurtigkontakt, søknad, registrering eller prosjektforespørsel, vil dataene du oppgir (din e-postadresse, hvis aktuelt) Ditt navn, ditt telefonnummer, bilder, modellbøker, videoer og meldingen til oss) lagret av oss for å svare på spørsmålene dine eller for å behandle din forespørsel. Vi sletter dataene som oppstår i denne sammenhengen etter at det ikke lenger er nødvendig å lagre dem, eller vi begrenser behandlingen hvis det er lovbestemte oppbevaringskrav. Det juridiske grunnlaget for behandling av disse dataene er artikkel 6 (1) (f) GDPR (legitim interesse) og artikkel 6 (1) (a) GDPR (samtykke). Hvis målet med e-postkontakten er å inngå en kontrakt, er det ytterligere juridiske grunnlaget for behandlingen artikkel 6 (1) (b) GDPR. Disse personopplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten spesielt forhåndsgodkjenning.

Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

Hvis du bruker nettstedet kun til informasjonsformål, det vil si hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi kun inn personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å se nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi skal vise nettstedet vårt til deg og for å sikre stabilitet og sikkerhet (rettslig grunnlag er Art. 6 Para. 1 Setning 1 Letter f GDPR ):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Forespørselens innhold (spesifikk side)
 • Tilgangsstatus / HTTP-statuskode
 • hver overført mengde data
 • Nettsted som forespørselen kom fra
 • nett~~POS=TRUNC leseren~~POS=HEADCOMP
 • Operativsystem og dets grensesnitt
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren

I tillegg til dataene nevnt ovenfor, lagres informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din knyttet til nettleseren du bruker, og gjennom hvilke viss informasjon strømmer til stedet som setter informasjonskapselen (i dette tilfellet oss). Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De tjener til å gjøre Internett-tilbudet mer brukervennlig og effektivt totalt sett. Nettleseren din får tilgang til disse filene. Uten bruk av dem kan enkelte sider ikke åpnes eller kan ikke åpnes uten feil. Disse årsakene utgjør den legitime interessen for denne databehandlingen. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR (legitime interesser til behandlingsansvarlig). Alle vanlige nettlesere tilbyr innstillingsalternativet for ikke å tillate informasjonskapsler. Du kan også stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler eller aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren.

Innsigelse eller tilbakekall mot behandlingen av dine data

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dataene dine, kan du når som helst tilbakekalle dette. En slik tilbakekall påvirker lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger etter at du har gitt dem til oss.

Hvis vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på interesseavveiningen, kan du protestere mot behandlingen. Dette er tilfellet dersom behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg. Hvis du gjør en slik innvending, vil vi be deg om å forklare årsakene til at vi ikke bør behandle personopplysningene dine slik vi gjør. I tilfelle din berettigede innvending vil vi undersøke situasjonen og enten stoppe eller justere databehandlingen eller vise deg våre overbevisende legitime grunner som vi fortsetter behandlingen på grunnlag av.

Selvfølgelig kan du når som helst protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for reklame- og dataanalyseformål. Du kan informere oss om din innvending mot annonsering ved å bruke kontaktdetaljene i del 1.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter overfor oss angående personopplysninger knyttet til deg:

 • Rett til informasjon,
 • Rett til rettelse eller sletting,
 • Rett til begrensning av behandlingen,
 • Rett til å motsette seg behandling,
 • Rett til dataportabilitet.

Du har også rett til å klage til en datatilsynsmyndighet om vår behandling av dine personopplysninger.

ditt valg