Betingelser for bruk

Bindende informasjon om bruken av nettsiden vår

1. Omfang, endringer i bruksvilkårene

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln (heretter kun SHOWCAST) gir brukerne tjenestene som tilbys på nettportalen www.showcast.de på grunnlag av disse bruksvilkårene. Ved å registrere seg på www.showcast.de og / eller bruke tjenestene som tilbys av SHOWCAST der, erklærer brukeren at han er enig i disse bruksvilkårene.

1.2. Brukeren kan også skrive ut bruksvilkårene og / eller lagre dem digitalt før han registrerer seg. Om nødvendig kan de når som helst sendes av brukeren til postadressen SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln, eller per faks på +49 221 44906709 eller via e-post på office@showcast.de i tekstform. (brev, faks eller e-post).

1.3. SHOWCAST forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk med fremtidig virkning. I dette tilfellet vil SHOWCAST varsle brukeren om endringene i bruksvilkårene minst to uker i forveien, og vil påpeke brukeren at endringene vil bli ansett som aksepterte hvis brukeren ikke motsetter seg endringene innen en periode på to uker fra varselet.

1.4. Avvikende regelverk i de generelle vilkårene for brukeren samt endringer, slettinger og tillegg til disse bruksvilkårene for brukeren gjelder bare hvis de er bekreftet av SHOWCAST.

2. Innhold, registrering, krav

2.1. Som et casting- og modellbyrå, SHOWCAST bøker og plasserer modeller, skuespillere, moderatorer og andre artister (heretter kun talenter). Ved å gjøre det stoler SHOWCAST primært på talenter som har registrert seg på www.showcast.de og har holdt sine respektive profiler oppdatert der. Registrerte talenter får muligheten til å sende jobbhenvendelser og lignende sendt inn av SHOWCAST. (såkalte “opsjoner”) via prosjektledelseskomponenten gitt på www.showcast.de. Bestilling eller plassering av talenter bestemmes ikke av disse bruksvilkårene, men av de respektive kontraktsvilkårene til SHOWCAST for bruk med talenter via prosjektledelseskomponenten gitt på www.showcast.de.

2.2. Bare talenter som har fylt 16 år har rett til å registrere seg. Talenter som ennå ikke har fylt 18 år krever samtykke fra sin juridiske representant for å registrere seg.

2.3. Registrering er gratis. Spesielt fungerer den som en applikasjon for inkludering i SHOWCAST-filen på www.showcast.de. SHOWCAST gir brukeren et registreringsskjema online for dette formålet. Registreringsskjemaet gitt av SHOWCAST utgjør ikke et bindende tilbud som skal inkluderes i indeksen som SHOWCAST oppbevarer på www.showcast.de. Ved å sende registreringsskjemaet ved å klikke på registreringsknappen, gir brukeren først et bindende tilbud til SHOWCAST til inkluderes i SHOWCAST på www.showcast.de.

2.4. Talentet har ikke rett til å bli inkludert i SHOWCAST-kortindeksen på www.showcast.de. Talentet får ikke melding om avvisning / ikke-aksept. Talentet har heller ingen rett til å bli booket av SHOWCAST for bestillinger etter at profilen deres er spilt inn og aktivert.

2.5. Når du registrerer deg, er Talent forpliktet til å gi sannferdig, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om seg selv som spesifisert i det aktuelle elektroniske skjemaet. Talentet styrer sin profilside uavhengig. Han må holde dataene oppdatert og rette. Bildematerialet må gjengi brukeren og må ikke være eldre enn 2 år.

3. Oppsigelse, modifisering / sletting / blokkering av profilen

3.1. Brukeren kan når som helst og uten å oppgi grunner slette profilen sin. De lagrede dataene og informasjonen slettes deretter automatisk av SHOWCAST. For å gjøre dette sender brukeren en e-post som han har registrert seg hos SHOWCAST til office@showcast.de.

3.2. SHOWCAST har rett til, etter eget skjønn, å slette brukerens passord når som helst og uten å oppgi grunner, å blokkere profilen hans eller å slette hele eller deler av innholdet som er lagt ut der, eller å publisere det andre steder i tilbudet eller å bruke tjenestene på annen måte for å forhindre brukeren.

4. Brukerforpliktelser

4.1. Brukeren er fullt ansvarlig for innholdet i profilen hans så vel som for alle aktiviteter som utføres på den - som spesielt bekreftelse av opsjoner som er sendt til ham i henhold til 2.1 setning 3 via prosjektledelseskomponenten gitt på www .showcast.de og enhver bindende inngåelse av en kontrakt. ansvarlig. Dette gjelder også hvis brukeren har gitt tredjepart tilgang til profilen sin - for eksempel ved å oppgi passordet sitt - så vel som for misbruk av tredjeparter som har passordet av en eller annen grunn.

4.2. Brukeren er forpliktet til å informere SHOWCAST umiddelbart om misbruk av passordet.

4.3. Brukeren forplikter seg til å avstå fra handlinger som kan svekke funksjonaliteten til tjenestene som tilbys av SHOWCAST.

5. Billedrettigheter, fritak

5.1. SHOWCAST har rett til å bruke bildet og / eller videomaterialet som er lagt ut av brukeren på sin profilside gratis, for eksempel for å annonsere det respektive talentet eller for å annonsere tjenestene til SHOWCAST på blogger, nettsteder, Instagram, Twitter, Facebook eller lignende , spesielt å publisere. Det samme gjelder bilde- og / eller videomateriale som brukeren har sendt til SHOWCAST på annen måte.

5.2. Brukeren sørger for at bildematerialet som er lagt ut av ham er uten tredjeparts rettigheter og kan bli publisert.

5.3. Hvis SHOWCAST brukes av tredjeparter på grunn av utnyttelse av bildematerialet lagt ut av Talent på sin profilside, frigjør brukeren SHOWCAST fra ansvar og dermed fra alle tilknyttede økonomiske og andre ulemper. Dette inkluderer også dine egne og eventuelle tredjeparts juridiske og rettslige kostnader som skal refunderes.

6. Personvern

6.1. Ved å registrere seg på www.showcast.de samtykker talentet til SHOWCAST å lagre og behandle personopplysninger om talentet som SHOWCAST blir oppmerksom på i løpet av forretningsforholdet. Personopplysninger behandles med streng konfidensialitet og behandles og lagres bare i den grad det er nødvendig for korrekt oppfyllelse av kontrakten. SHOWCAST vil - som ellers - overholde alle databeskyttelseskrav, særlig kravene i Federal Data Protection Act (BDSG) og Telemedia Act (TMG).

6.2. Ved å registrere seg på www.showcast.de samtykker talentet også uttrykkelig til de personopplysningene han har gitt i profilen som holdes offentlig tilgjengelig, lagret, behandlet og spesielt publisert med det formål å bruke nettstedet og for spørsmål ved Internett-brukere.

6.3. På forespørsel gir SHOWCAST talentet informasjon om dataene som er lagret om ham eller hans brukernavn. Informasjonen er gitt i tekstform (f.eks. Brev, faks eller e-post). Hvis brukerens profil blir slettet av hvem som helst, vil dataene som er lagt inn der også bli slettet av SHOWCAST.

6.4. SHOWCAST har tatt en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene til Talent, som går utover informasjonen i den offentlig tilgjengelige profilen til Talent. Spesielt vil ikke disse dataene videreføres til tredjeparter. SHOWCAST påpeker uttrykkelig for Talent at databeskyttelse for dataoverføring i åpne nettverk som Internett ikke kan garanteres fullstendig i henhold til gjeldende teknikk.

6.5. SHOWCAST bruker informasjonskapsler slik at Talent kan bruke portalen jevnt og enkelt. Informasjonskapslene brukes bare til interne formål: De er såkalte øktcookies som inneholder brukerens bruks-ID. SHOWCAST kan se om talentet er registrert og dermed autorisert til å få tilgang til innholdet som er satt i profilen hans.

7. Ansvar og begrensning av ansvar

7.1. SHOWCAST er kun ansvarlig for forsett og grov uaktsomhet, ellers i henhold til produktansvarsloven, i tilfelle skade på liv, lemmer eller helse eller på grunn av skyldig brudd på viktige kontraktsforpliktelser. Kravet om erstatning for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser er begrenset til den kontrakttypiske, forutsigbare skaden, med mindre et annet tilfelle av obligatorisk ansvar i henhold til setning 1 er gitt.

7.2. Bestemmelsene i foregående ledd 1 gjelder for alle erstatningskrav, uavhengig av juridisk grunn. De gjelder også krav om refusjon av bortkastede utgifter.

7.3. Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder også for representanter og vikarer for SHOWCAST.

8. Valg av lov, jurisdiksjon, klausul om separasjon

8.1. Forbundsrepublikken Tysklands lov gjelder for disse bruksvilkårene, unntatt FNs salgslov.

8.2. Det eksklusive jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår direkte eller indirekte fra bruken av online tilbudet som er gjort tilgjengelig av SHOWCAST er Köln, forutsatt at brukeren er en handelsmann, juridisk enhet under offentlig rett eller et spesialfond i henhold til offentlig rett.

8.3. Skulle en bestemmelse i disse bruksbetingelsene være eller bli ineffektive, skal dette ikke påvirke effektiviteten til alle andre bestemmelser eller avtaler. I den grad brukeren er en forhandler, juridisk enhet under offentlig rett eller et spesialfond etter offentlig rett, vil partene erstatte ugyldighetsbestemmelsen med en effektiv som kommer nærmest partenes vilje økonomisk.

9. Merknad om online tvisteløsning (OS-plattform)

EU-kommisjonen gir en plattform for utenomrettslig online tvisteløsning (OS-plattform), som er tilgjengelig på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du finner e-postadressen til SHOWCAST i avtrykk eller leverandøridentifikasjon og er følgelig office@showcast.de. SHOWCAST er verken forpliktet eller villig til å delta i tvisteløsningsprosedyren.

Booking og formidling av modeller fra hele Europa

Niederlande Frankrike Polen Tsjekkia Slovakia Spania Ungarn Dänemark

Har du noen spørsmål? Vi har svar. Vårt bookingteam vil svare på dine spørsmål raskt og pålitelig fra vårt kontor i Köln.

Tlf.: +49 221 44906700
Post: office@showcast.de
Man - fre: 09 - 00 (GMT +17)