Prowizja agencji.

Wynagrodzenie agencji modelek.

Umierać Prowizja agencji to pozycja kosztowa w przypadku rezerwacji modelu za pośrednictwem agencji i zostanie obciążony model i klient. Prowizja to międzybranżowy model wynagrodzeń dla firm, które są regularnie wypłacane w oparciu o sukces.

W agencjach modelek - jako zwykły pośrednik - prowizja agencyjna stanowi jedyną podstawę biznesową agencji modelek. Prowizje powyżej 18% nie są prawnie dozwolone w Niemczech. Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rekompensat dla brokerów określa odpowiedni maksymalny limit. Niemniej jednak prowizje agencji modelek wahają się od 20% do 30%. Podwyższone stawki prowizji są uzasadnione zwiększonym wysiłkiem administracyjnym i kosztami wykonania materiałów prezentacyjnych dla modelu sedcard.

W innych krajach europejskich te prowizje lub potrącenia są często znacznie wyższe; Dzieje się tak nie tylko dlatego, że modelki za granicą nie są oceniane jako samozatrudnione, ale muszą być zatrudnione na podstawie ubezpieczenia społecznego!