Kontakt
Spostrzeżenia Prowizja agencji

Prowizja agencyjna jest zasadniczo modelem przychodów agencji modelek. W zasadzie agencje modelek otrzymują wynagrodzenie uzależnione od wyników, jeśli uda im się umieścić modelkę u klienta. Prowizja agencyjna stanowi zatem część całkowitego wynagrodzenia za umieszczone stanowiska pracy. Prowizja agencji reprezentuje także wartość kompleksowych usług świadczonych przez agencję. Oprócz rozwoju talentów, budowania sieci i marketingu obejmuje to w szczególności profesjonalne zarządzanie projektami, które obejmuje doradztwo dla klientów, zbieranie wymagań, sporządzanie umów i fakturowanie. Prowizja agencyjna jest zazwyczaj ustalana w umowie o zarządzanie z modelką i wyjaśniana klientowi w potwierdzeniu zamówienia. Agencja podlega swobodnie negocjacjom w ramach prawa. W praktyce utrwaliły się prowizje agencyjne na poziomie od 20% do 30%.

Przykład obliczeń:

Opłata za model wynosi 1.000,00 EUR. Tutaj modelka płaci prowizję agencyjną w wysokości 25 € przy umowie prowizyjnej w wysokości 250,00%. W praktyce kwota ta jest zwykle odejmowana bezpośrednio od wynagrodzenia modelki, dzięki czemu modelka otrzymuje wypłatę w wysokości 750,00 €.

Twój wybór