Rezerwacja bezpośrednia

Klient rezerwuje model bezpośrednio, tj. Bez wcześniejszego obejrzenia modelu przez wizytę lub montaż. Dokonując rezerwacji bezpośrednio, klient korzysta z internetowej karty sedcard i odpowiedniej książki z modelami oraz nagrania Polaroid. Aktualna i zawierająca wiele informacji karta sedcard jest oczywiście warunkiem koniecznym do dokonania bezpośredniej rezerwacji. W zasadzie modele o ustalonej pozycji ze znaczącymi książkami modeli są rezerwowane częściej niż modele nowoprzybyłe (nowe twarze); ponieważ tutaj ryzyko błędnej rezerwacji jest mniejsze.