Conditii de utilizare

Informații obligatorii privind utilizarea site-ului nostru web

1. Domeniu de aplicare, modificări ale condițiilor de utilizare

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln (denumită în continuare SHOWCAST) oferă utilizatorilor serviciile furnizate pe portalul online www.showcast.de pe baza acestor termeni de utilizare. Prin înregistrarea pe www.showcast.de și / sau folosind serviciile oferite de SHOWCAST acolo, utilizatorul este de acord cu validitatea acestor termeni de utilizare.

1.2. De asemenea, utilizatorul poate imprima condițiile de utilizare și / sau le poate salva digital înainte de a se înregistra. Dacă este necesar, pot fi trimise de utilizator în orice moment la adresa poștală SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln, sau prin fax la +49 221 44906709 sau prin e-mail la office@showcast.de sub formă de text (scrisoare, fax sau e-mail).

1.3. SHOWCAST își rezervă dreptul de a modifica condițiile de utilizare cu efect viitor. În acest caz, SHOWCAST va notifica utilizatorul cu privire la modificările condițiilor de utilizare cu cel puțin două săptămâni în avans și îl va informa că modificările sunt considerate acceptate dacă utilizatorul nu se opune modificărilor în termen de două săptămâni de la notificare.

1.4. Reglementările abateri din termenii și condițiile generale ale utilizatorului, precum și modificările, ștergerile și completările la acești termeni de utilizare de către utilizator se aplică numai dacă sunt confirmate de SHOWCAST.

2. Conținut, înregistrare, cerințe

2.1. În calitate de agenție de casting și modelare, SHOWCAST citește și aranjează modele, actori, prezentatori și alți artiști (în continuare numai talente). În acest sens, SHOWCAST se bazează în principal pe talente care s-au înregistrat pe www.showcast.de și și-au actualizat profilurile respective. Talentele înregistrate au posibilitatea de a trimite cereri de locuri de muncă și altele similare trimise de SHOWCAST. (așa-numitele „opțiuni”) prin intermediul componentei de management al proiectului oferită pe www.showcast.de. Rezervarea sau plasarea talentelor nu este determinată de acești termeni de utilizare, ci de condițiile contractuale respective ale SHOWCAST pentru utilizare împotriva talentelor prin intermediul componentei de gestionare a proiectului oferită pe www.showcast.de.

2.2. Numai talentele care au împlinit vârsta de 16 ani au dreptul să se înscrie. Talentele care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani necesită consimțământul reprezentantului lor legal pentru a se înregistra.

2.3. Înregistrarea este gratuită. În special, servește ca o aplicație pentru includerea în indexul SHOWCAST de pe www.showcast.de. SHOWCAST pune la dispoziția utilizatorului un formular de înregistrare online în acest scop. Formularul de înregistrare furnizat de SHOWCAST nu reprezintă o ofertă obligatorie care să fie inclusă în indexul menținut de SHOWCAST pe www.showcast.de. Prin trimiterea formularului de înregistrare făcând clic pe butonul de înregistrare, utilizatorul inițial face doar o ofertă obligatorie către SHOWCAST către fi inclus în SHOWCAST de pe www.showcast.de.

2.4. Talentul nu are dreptul să fie inclus în indexul SHOWCAST de pe www.showcast.de. Talentul nu primește notificarea de respingere / neacceptare. De asemenea, odată ce profilul lor a fost acceptat și activat, talentul nu are dreptul să fie rezervat de SHOWCAST pentru comenzi.

2.5. La înregistrare, Talentul este obligat să furnizeze informații veridice, exacte, actuale și complete despre sine, așa cum se specifică în formularul online relevant. Talentul își gestionează pagina de profil independent. El trebuie să-și țină datele actualizate și corecte. Materialul de imagine trebuie să reproducă utilizatorul și nu trebuie să fie mai vechi de 2 ani.

3. Încetarea, modificarea / ștergerea / blocarea profilului

3.1. Utilizatorul își poate șterge profilul oricând și fără a da motive. Datele și informațiile stocate sunt apoi șterse automat de SHOWCAST. Pentru a face acest lucru, utilizatorul trimite un e-mail cu care s-a înregistrat la SHOWCAST la office@showcast.de.

3.2. SHOWCAST are dreptul, la propria sa discreție, să șteargă parola utilizatorului în orice moment și fără a da motive, să îi blocheze profilul sau să șteargă tot sau parțial conținutul postat acolo sau să îl publice în altă parte în cadrul ofertei sau să folosească serviciile în orice alt mod pentru a împiedica utilizatorul.

4. Obligațiile utilizatorului

4.1. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru conținutul profilului său și pentru toate activitățile care se desfășoară pe acesta - cum ar fi, în special, confirmarea opțiunilor care i-au fost prezentate în conformitate cu 2.1 teza 3 prin intermediul componentei de gestionare a proiectului oferită pe www.showcast .de și orice încheiere obligatorie a unui contract ca urmare - responsabil. Acest lucru se aplică și în cazul în care utilizatorul a acordat unei terțe părți acces la profilul său - de exemplu prin furnizarea parolei sale - și pentru orice utilizare abuzivă a terților care sunt în posesia parolei din orice motiv.

4.2. Utilizatorul este obligat să informeze SHOWCAST imediat despre orice utilizare necorespunzătoare a parolei sale.

4.3. Utilizatorul se angajează să se abțină de la acțiuni care ar putea afecta funcționalitatea serviciilor furnizate de SHOWCAST.

5. Drepturi de imagine, scutire

5.1. SHOWCAST are dreptul să utilizeze gratuit imaginea și / sau materialul video postat de utilizator pe pagina sa de profil, de exemplu pentru a face publicitate talentului respectiv sau pentru a face publicitate serviciilor SHOWCAST pe bloguri, site-uri web, Instagram, Twitter, Facebook sau cum ar fi, în special pentru a publica. Același lucru se aplică materialelor de imagine și / sau video pe care utilizatorul le-a furnizat SHOWCAST în orice alt mod.

5.2. Utilizatorul se asigură că materialul de imagine postat de acesta nu conține drepturi ale terților și poate fi publicat.

5.3. Dacă SHOWCAST este utilizat de terți din cauza exploatării materialului de imagine postat de Talent pe pagina sa de profil, utilizatorul eliberează SHOWCAST de răspundere și, astfel, de toate dezavantajele financiare și de altă natură asociate. Aceasta include, de asemenea, costurile legale și de judecată ale dvs. și ale oricăror terțe părți care trebuie rambursate.

6. Confidențialitate

6.1. Prin înregistrarea pe www.showcast.de, Talentul consimte la SHOWCAST stocarea și prelucrarea datelor personale ale Talentului de care SHOWCAST devine conștient în cursul relației de afaceri. Datele cu caracter personal sunt tratate cu strictă confidențialitate și sunt prelucrate și salvate numai în măsura în care sunt necesare pentru buna executare a contractului. SHOWCAST va respecta - ca altfel - toate cerințele de protecție a datelor, în special cerințele Legii federale privind protecția datelor (BDSG) și ale Legii telemedia (TMG).

6.2. Prin înregistrarea pe www.showcast.de, Talent consimte, de asemenea, în mod expres la datele personale furnizate de acesta în profilul care este păstrat public, stocat, prelucrat și, în special, publicat în scopul utilizării site-ului web și pentru interogare prin internet utilizatori.

6.3. La cerere, SHOWCAST oferă Talentului informații despre datele stocate despre el sau numele său de utilizator. Informațiile sunt furnizate sub formă de text (de exemplu, scrisoare, fax sau e-mail). Dacă profilul utilizatorului este șters de către oricine, datele postate acolo vor fi șterse și de SHOWCAST.

6.4. SHOWCAST a luat o varietate de măsuri de securitate pentru a proteja datele personale ale Talentului, care depășesc informațiile conținute în profilul public al Talentului. În special, aceste date nu vor fi transmise unor terți. SHOWCAST subliniază în mod expres către Talent că protecția datelor pentru transmisiile de date în rețelele deschise, cum ar fi Internetul, nu poate fi garantată în mod cuprinzător în conformitate cu stadiul actual al tehnicii.

6.5. SHOWCAST folosește cookie-uri, astfel încât Talent să poată utiliza portalul fără probleme și ușor. Cookie-urile sunt utilizate numai în scopuri interne: sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune care conțin ID-ul de utilizare al utilizatorului. În acest fel, SHOWCAST poate vedea dacă talentul este înregistrat și astfel autorizat să acceseze conținutul setat în profilul său.

7. Răspunderea și limitarea răspunderii

7.1. SHOWCAST este răspunzător doar pentru intenție și neglijență gravă, în caz contrar în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse, în caz de vătămare a vieții, a membrelor sau a sănătății sau din cauza încălcării culpabile a obligațiilor contractuale esențiale. Cererea de despăgubire pentru încălcarea obligațiilor contractuale esențiale este limitată la prejudiciul tipic, previzibil al contractului, cu excepția cazului în care este dat în același timp un alt caz de răspundere obligatorie conform frazei 1.

7.2. Reglementările alineatului (1) precedent se aplică tuturor cererilor de despăgubire, indiferent de motivul legal. Acestea se aplică și cererilor de rambursare a cheltuielilor irosite.

7.3. Limitările de răspundere de mai sus se aplică și în favoarea reprezentanților și a agenților viciari ai SHOWCAST.

8. Alegerea legii, locul jurisdicției, clauza de separare

8.1. Legea Republicii Federale Germania se aplică acestor termeni de utilizare, cu excepția legii ONU privind vânzările.

8.2. Locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg direct sau indirect din utilizarea ofertei online puse la dispoziție de SHOWCAST este Köln, cu condiția ca utilizatorul să fie comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public.

8.3. În cazul în care o prevedere din acești termeni de utilizare este sau devine ineficientă, aceasta nu va afecta eficacitatea tuturor celorlalte dispoziții sau acorduri. În cazul în care utilizatorul este comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public, părțile vor înlocui dispoziția nulă cu una eficientă care să se apropie cât mai mult de intenția economică a părților.

9. Notă privind soluționarea online a litigiilor (platforma OS)

Comisia Europeană oferă o platformă de soluționare extrajudiciară a litigiilor online (platforma OS), care poate fi accesată la adresa www.ec.europa.eu/consumers/odr. Veți găsi adresa de e-mail a SHOWCAST în amprenta sau identificarea furnizorului și, prin urmare, este office@showcast.de. SHOWCAST nu este obligat și nici nu dorește să participe la procedura de soluționare a litigiilor.

Rezervarea și plasarea modelelor din toată Europa

Niederlande Franța Polonia Cehia Slovacia Spania Ungaria Danemarca

Aveti vreo intrebare? Avem răspunsuri. Echipa noastră de rezervare vă va răspunde la întrebările dvs. rapid și fiabil de la biroul nostru din Köln.

Tel.: +49 221 44906700
E-mail: office@showcast.de
Luni - Vineri: 09 a.m. - 00 p.m. (GMT +17)