Aplikácia FAQ ako model

Otázky a odpovede týkajúce sa vašej žiadosti do modelingovej agentúry
SHOWCAST je jednou z veľkých a úspešných modelových agentúr so zameraním na ľudí a umiestňovanie modelov v Nemecku. Zaujíma vás Aplikácia ako model na SHOWCAST alebo všeobecne v modelingovej agentúre. Zhromaždili sme a odpovedali na otázky, ktoré v tejto súvislosti vyvstávajú. Ak máte viac informácií o prihlásení sa na SHOWCAST a o spolupráci s nami, tešíme sa na vás!
Má aplikácia nejaké náklady?

Aplikácia a prípadné zahrnutie do nášho modelového súboru je bezplatné.

Prihláška modelovej agentúry

Stačí sa prihlásiť online ako model