praktikum

praktikum

Hľadáme stážistu (m / f) - odteraz

Vašou úlohou je spravovať mediálny dizajn SHOWCAST. Patrí sem aj tvorba letákov a videozáznamov, ktoré zodpovedajú nášmu firemnému dizajnu. Zodpovedáte tiež za údržbu a aktualizáciu našich kanálov sociálnych médií.

Oblasťou činnosti je aj mediálny marketing (letáky, bannery, plagáty atď.) Spoločnosti v prebiehajúcich obchodných operáciách. Precvičením svojej pracovnej oblasti sa naučíte, ako zvládnuť mediálnu komunikáciu pomocou rôznych marketingových techník.

Ste spoľahlivý a pri svojej práci dbáte na detaily a ovládate aspoň základné znalosti programov Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects & InDesign. K ľuďom môžete tiež pristupovať s dôverou, pretože komunikácia je dôležitou súčasťou tejto činnosti.

Základné počítačové znalosti (Internet, Adobe CS6) už máte. Chcete pracovať pre agentúru najmenej 3 mesiace.

Integrácia webového vývojára / správcu / systému

Hľadáme stážistu (m / f) - odteraz

Naše opatrenia online marketingu si navrhujeme sami a tiež vyvíjame inovatívny softvér pre elektronické obchodovanie pre naše agentúrne služby. V tomto prostredí ponúkame zaujímavé webové projekty.

V lepšom prípade už máte skúsenosti s bežnými systémami správy otvoreného zdroja, ako je Joomla! alebo Wordpress a už máte základné znalosti PHP, JS a SQL.

Stáž je možné absolvovať počas kurzu ako projektová práca alebo ako súčasť ďalšieho vzdelávania. Kvôli veľkému presahu do obchodných tém je stáž vhodná aj pre integrované kurzy ako: e-podnikanie, e-obchod, SEO, online marketing atď.