Ochrana dát

Naše vyhlásenie o používaní vašich údajov

Ďalej by sme vás chceli informovať o druhu, rozsahu a účele nami zhromaždených, použitých a spracovaných osobných údajov a o právach, na ktoré máte nárok. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás môžu osobne týkať, napr. B. meno, adresa, e-mailové adresy alebo správanie používateľa.

1. Zodpovedá za spracovanie údajov

Podľa článku 4 ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) je osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Kolín
Tel.: + 49 221 44906700
E-mail: office@showcast.de

2. Zhromažďovanie priamo prenášaných údajov

Keď nás kontaktujete e-mailom, telefonicky, faxom alebo pomocou kontaktného formulára, napríklad ako súčasť rýchleho kontaktu, žiadosti, registrácie alebo dotazu na projekt, údaje, ktoré poskytnete (prípadne vaša e-mailová adresa), vaše meno, Vaše telefónne číslo, obrázky, modely, knihy a videá, ktoré ste nám poslali), ktoré máme uložené za účelom zodpovedania vašich otázok alebo vybavenia vašej žiadosti. Údaje, ktoré vzniknú v tejto súvislosti, odstránime potom, čo už nie je potrebné ich ukladať, alebo obmedzíme spracovanie, ak existujú zákonné požiadavky na uchovanie. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR (oprávnený záujem) a článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR (súhlas). Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté osobitným predchádzajúcim súhlasom tretím stranám.

3. Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

(1) Ak webovú stránku používate iba na informačné účely, t. J. Ak sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server. Ak si chcete prezrieť našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zaručiť stabilitu a bezpečnosť (právny základ je čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR). :

 • IP adresa
 • Dátum a čas žiadosti
 • Rozdiel časového pásma voči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu / stavový kód HTTP
 • množstvo prenesených údajov
 • Web, z ktorého pochádza požiadavka
 • prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehľadávača

(2) Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky ukladajú vo vašom počítači aj súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku a priradené prehliadaču, ktorý používate, a cez ktoré prúdia určité informácie na miesto, ktoré nastavuje súbor cookie (v tomto prípade nami). Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo užívateľsky príjemnejšia a efektívnejšia. Váš prehliadač má prístup k týmto súborom. Určité stránky nie je možné vyvolať alebo ich nemožno vyvolať správne bez ich použitia. Tieto dôvody tvoria oprávnený záujem na tomto spracovaní údajov. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. F GDPR (oprávnené záujmy zodpovednej osoby). Všetky bežné prehliadače ponúkajú možnosť nastavenia nepovolenia cookies. Svoj prehliadač môžete tiež nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a súbory cookie povoľujete iba v jednotlivých prípadoch, vylúčte prijatie súborov cookie alebo aktivujete automatické mazanie súborov cookie, keď ho zatvoríte.

4. Námietka alebo odvolanie proti spracovaniu vašich údajov

(1) Ak ste dali súhlas so spracovaním svojich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie má vplyv na prípustnosť spracovania vašich osobných údajov potom, čo ste nám ich poskytli.

(2) Ak pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzame z vyváženia záujmov, môžete proti spracovaniu vzniesť námietku. Toto je prípad, najmä ak spracovanie nie je potrebné na splnenie zmluvy s vami, ktorú popíšeme v nasledujúcom popise funkcií. Pri uplatnení takejto námietky vás žiadame, aby ste vysvetlili dôvody, prečo by sme nemali spracovávať vaše osobné údaje tak, ako sme to robili my. V prípade vašej oprávnenej námietky preskúmame situáciu a zastavíme alebo upravíme spracovanie údajov alebo vám ukážeme naše presvedčivé dôvody hodné ochrany, na základe ktorých budeme pokračovať v spracovaní.

(3) Proti spracovaniu svojich osobných údajov na reklamné účely a na účely analýzy údajov môžete samozrejme kedykoľvek namietať. Môžete nás informovať o svojich námietkach proti reklame prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených v § 1.

5. Vaše práva

(1) Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte voči nám nasledujúce práva:

 • Právo na informácie,
 • Právo na opravu alebo vymazanie,
 • Právo na obmedzenie spracovania,
 • Právo namietať proti spracovaniu,
 • Právo na prenosnosť údajov.

(2) Máte tiež právo sťažovať sa u dozorného orgánu na ochranu údajov o spracovaní vašich osobných údajov nami.

Koniec vyhlásenia o ochrane údajov


Poznámka k tomuto vyhláseniu o ochrane údajov

Účelom vyššie uvedeného vyhlásenia o ochrane údajov je poskytnúť komplexné a ľahko zrozumiteľné informácie o presnom rozsahu uchovávania a spracovania údajov a vašich výsledných právach. Z tohto dôvodu je vyššie uvedené vysvetlenie veľmi rozsiahle a presné. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa jednotlivých bodov, môžete sa na ne kedykoľvek obrátiť uns dať.

Rezervácia a sprostredkovanie modelov z celej Európy

Niederlande Francúzsko polien Česko Slovensko Španielsko Maďarsko Dänemark

Máte nejaké otázky? Máme odpovede. Náš rezervačný tím odpovie na vaše otázky rýchlo a spoľahlivo z našej kancelárie v Kolíne nad Rýnom.

Tel .: +49 221 44906700 XNUMX
Mail: office@showcast.de
Po - Pi: 09:00 - 17:00 (GMT +1)