Výkup.

Odmena za práva na vlastný obraz.

Výkup je jeden Odmena za udelenie práv na používanie modelu klientovi, aby mohol výsledný obrazový / videomateriál použiť.

Pre každú mediálnu produkciu je potrebné zohľadniť samostatné pridelenie práv alebo udelenie použitia, pretože právo na vlastný obraz všeobecne vylučuje ďalšie komerčné použitie. Okrem dohodnutého modelového poplatku zákazník platí aj udelenie práv. Inými slovami, zákazník si kupuje právo používať obrázky na určité účely na určité časové obdobie.

V prípade rozsiahlych kampaní sú práva na používanie okrem mediálnych kanálov (t. J. Druh využívania, napríklad všetky online médiá), časovo a priestorovo obmedzené. Agentúry používajú na určenie odkupu tabuľku VELMA. V tabuľke sú uvedené rôzne mediálne kanály a teritóriá a odporúča sa vypočítať percento z modelového poplatku.

Rezervácia a sprostredkovanie modelov z celej Európy

Niederlande Francúzsko polien Česko Slovensko Španielsko Maďarsko Dänemark

Máte nejaké otázky? Máme odpovede. Náš rezervačný tím odpovie na vaše otázky rýchlo a spoľahlivo z našej kancelárie v Kolíne nad Rýnom.

Tel .: +49 221 44906700
Mail: office@showcast.de
Po - Pi: 09:00 - 17:00 (GMT +1)