Förfrågan.

Viktiga detaljer i en modellförfrågan.

En förfrågan görs till modellbyrån av en potentiell kund. En begäran kan formuleras mycket generellt eller specifikt. I alla fall signalerar kunden sitt intresse för modellbyråns tjänster eller dess modellindex. Förfrågan skiljer sig vanligtvis i ett specifikt bokningsintresse i en eller flera modeller eller i ett casting-samtal, där kunden ber byrån om potentiella kandidater att fylla en roll.

Direkt begäran

En Direkt begäran (direktbokning) är en begäran från en kund att boka respektive modell för ett jobb via modellbyrån. Byrån diskuterar alla viktiga kontraktsdetaljer för bokningen med kunden och ser till att begäran till modellen är seriös och till deras fördel. Efter att ramvillkoren har fastställts får modellen begäran som ett erbjudande (option). Om modellen accepteras bokar kunden modellen som en del av det valfria erbjudandet.

allmän begäran

En allmän begäran (casting call) är kundens begäran till byrån att presentera alla lämpliga kandidater för ett jobb i sin fil. Kunden beskriver sin bokningsförfrågan så exakt som möjligt så att modellbyråns bokare kan göra valet.

Kunden får översikten och bestämmer sig för ett mindre förval (kort lista) och ber byrån, som med den direkta förfrågan, att klargöra tillgängligheten och ramvillkoren med modellerna. Kunden får sina bokningsalternativ baserat på givna åtaganden och bestämmer sig slutligen för en modell. I det här fallet får den bokade modellen en bokningsbekräftelse och de modeller som inte har bokats får en bekräftelse för att lösa det givna alternativet.

Bokning och förmedling av modeller från hela Europa

Niederlande Frankrike Polen Tjeckien Slovakien Spanien Ungern Dänemark

Har du några frågor? Vi har svar. Vårt bokningsteam kommer att besvara dina frågor snabbt och pålitligt från vårt kontor i Köln.

Tel.: +49 221 44906700
mail: office@showcast.de
Mån - Fre: 09 - 00 (GMT +17)