Kontakt

integritet

I det följande vill vi informera dig om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och bearbetas av oss och om de rättigheter du har rätt till. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. B. namn, adress, e-postadresser eller användarbeteende.

Personansvarig för databehandling

Enligt artikel 4 punkt 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter:

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Köln
Tfn:. + 49 221 44906700
E-post: Den här e-postadressen skyddas från spambots! För att visa JavaScript måste vara aktiverat.

Insamling av direkt överförda data

När du kontaktar oss via e-post, telefon, fax eller via ett kontaktformulär, t.ex. som en del av en snabbkontakt, en ansökan, registrering eller en projektförfrågan, de uppgifter du anger (din e-postadress, eventuellt ditt namn, ditt telefonnummer, bilder, modellböcker, videor och ditt meddelande till oss) lagrade av oss för att svara på dina frågor eller behandla din begäran. Vi tar bort de data som uppstår i detta sammanhang efter att det inte längre är nödvändigt att lagra det, eller vi begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringskrav. Den rättsliga grunden för bearbetning av dessa uppgifter är artikel 6 (f) GDPR (legitimt intresse) och artikel 1 (a) GDPR (samtycke). Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan särskilt förhandsgodkännande.

Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

Om du använder webbplatsen endast i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill titta på vår webbplats samlar vi in ​​följande data, som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är Art. 6 Para. 1 Mening 1 Letter f GDPR ):

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidszonskillnad till Greenwich medeltid (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Tillgång Status / HTTP-statuskoden
 • varje överförd mängd data
 • Webbplats från vilken begäran kommer
 • webbläsare
 • Operativsystem och dess yta
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran

Utöver de uppgifter som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk kopplade till den webbläsare du använder och genom vilka viss information flödar till den plats som placerar cookien (här oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra interneterbjudandet mer användarvänligt och effektivt totalt sett. Din webbläsare kommer åt dessa filer. Utan att de används kan vissa sidor inte nås eller kan inte nås utan fel. Dessa skäl utgör det berättigade intresset för denna databehandling. Den rättsliga grunden för denna databehandling är Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR (berättigade intressen hos den registeransvarige). Alla vanliga webbläsare erbjuder inställningsalternativet att inte tillåta cookies. Du kan också ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies eller aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren.

Invändning eller återkallelse mot behandlingen av dina uppgifter

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta. Ett sådant återkallande påverkar lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har lämnat dem till oss.

Om vi ​​baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig. Om du gör en sådan invändning kommer vi att be dig förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi gör. I händelse av din berättigade invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen att stoppa eller justera databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl på grundval av vilka vi fortsätter behandlingen.

Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalysändamål. Du kan informera oss om din invändning mot annonsering med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss angående personuppgifter som rör dig:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandlingen,
 • Rätt att invända mot bearbetning,
 • Rätt till dataportabilitet.

Du har också rätt att klaga till en dataskyddstillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter.

ditt val