Integritetspolicy

Vårt uttalande om användningen av dina uppgifter

I det följande vill vi informera dig om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och bearbetas av oss och om de rättigheter du har rätt till. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. B. namn, adress, e-postadresser eller användarbeteende.

1. Ansvarig för databehandling

Enligt artikel 4 i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Köln
Tfn:. + 49 221 44906700
E-post: office@showcast.de

2. Insamling av direkt överförda uppgifter

När du kontaktar oss via e-post, telefon, fax eller via ett kontaktformulär, t.ex. som en del av en snabbkontakt, en ansökan, registrering eller en projektförfrågan, de uppgifter du anger (din e-postadress, eventuellt ditt namn, ditt telefonnummer, bilder, modellböcker, videor och ditt meddelande till oss) lagrade av oss för att svara på dina frågor eller behandla din begäran. Vi tar bort de data som uppstår i detta sammanhang efter att det inte längre är nödvändigt att lagra det, eller vi begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringskrav. Den rättsliga grunden för bearbetning av dessa uppgifter är artikel 6 (f) GDPR (legitimt intresse) och artikel 1 (a) GDPR (samtycke). Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan särskilt förhandsgodkännande.

3. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Om du bara använder webbplatsen i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in ​​följande uppgifter, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6 st. 1 s. 1 lit.):

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidszonskillnad till Greenwich medeltid (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Tillgång Status / HTTP-statuskoden
 • varje överförd mängd data
 • Webbplats från vilken begäran kommer
 • webbläsare
 • Operativsystem och dess yta
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran

(2) Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och tilldelas den webbläsare du använder och genom vilken viss information flyter till den plats som ställer in cookien (i det här fallet av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra internetutbudet mer användarvänligt och effektivt totalt sett. Din webbläsare öppnar dessa filer. Vissa sidor kan inte öppnas eller kan inte öppnas korrekt utan att använda dem. Dessa skäl utgör det berättigade intresset för denna databehandling. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 lit. f GDPR (legitima intressen för den ansvariga personen). Alla vanliga webbläsare erbjuder inställningsalternativet att inte tillåta kakor. Du kan också ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies eller aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren.

4. Invändning eller återkallelse mot behandlingen av dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta. En sådan återkallelse påverkar tillåtelsen av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har gett dem till oss.

(2) Om vi ​​baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen kan du invända mot behandlingen. Detta är särskilt fallet om behandlingen inte krävs för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi kommer att beskriva i följande beskrivning av funktionerna. När du gör en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen eller påpeka för dig våra tvingande skäl värda att skydda på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

(3) Du kan naturligtvis motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys när som helst. Du kan informera oss om din invändning mot reklam under våra kontaktuppgifter i § 1.

5. Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandlingen,
 • Rätt att invända mot bearbetning,
 • Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har också rätt att klaga till en datatillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter av oss.

Slutet på dataskyddsdeklarationen


Anmärkning om denna dataskyddsdeklaration

Ovanstående dataskyddsdeklaration är avsedd att ge omfattande och lättförståelig information om den exakta omfattningen av datalagring eller behandling och dina resulterande rättigheter. Av denna anledning är ovanstående förklaring mycket omfattande och exakt. Om du fortfarande har ytterligare frågor om enskilda punkter kan du kontakta dem när som helst uns sätta.

Bokning och förmedling av modeller från hela Europa

Niederlande Frankrike Polen Tjeckien Slovakien Spanien Ungern Dänemark

Har du några frågor? Vi har svar. Vårt bokningsteam kommer att besvara dina frågor snabbt och pålitligt från vårt kontor i Köln.

Tel.: +49 221 44906700
E-post: office@showcast.de
Mån - Fre: 09 - 00 (GMT +17)