Byråns uppdrag.

Ersättningen till en modellbyrå.

den Byråns uppdrag är en kostnadspost när du bokar en modell via en byrå och kommer att debiteras modellen och klienten. En provision är en kompensationsmodell över branscher för företag som betalas regelbundet baserat på framgång.

Hos modellbyråer - som enbart mellanhand - byråns uppdrag utgör den enda affärsbasen för en modellbyrå. Provisioner på mer än 18% är inte lagligt tillåtna i Tyskland. Avsnitt 2 (2) i förordningen om mäklarersättning anger en motsvarande maximigräns. Ändå varierar uppdraget från modellbyråerna vanligtvis mellan 20% och 30%. De ökade provisionerna är motiverade med ett ökat administrativt arbete och kostnaderna för att skapa presentationsmaterial för modellen sedcard.

I andra europeiska länder är dessa provisioner eller avdrag ofta mycket högre. Detta beror inte minst på att modeller utomlands inte bedöms som egenföretagare utan måste vara föremål för socialförsäkring!

Bokning och förmedling av modeller från hela Europa

Niederlande Frankrike Polen Tjeckien Slovakien Spanien Ungern Dänemark

Har du några frågor? Vi har svar. Vårt bokningsteam kommer att besvara dina frågor snabbt och pålitligt från vårt kontor i Köln.

Tel.: +49 221 44906700
E-post: office@showcast.de
Mån - Fre: 09 - 00 (GMT +17)