Kontakt

W świecie reklamy i komunikacji marki autentyczność jest kluczowa. W Showcast rozumiemy to i specjalizujemy się w znalezieniu idealnej twarzy dla każdego przekazu marki. Jako najnowszy przykład naszej pracy, mamy przyjemność ogłosić pomyślne umieszczenie dwóch regionalnych talentów dla e-regio, dostawcy energii ekologicznej.

e-regio charakteryzuje się zaangażowaniem w lokalną produkcję energii, w ramach której ekologiczna energia elektryczna jest wytwarzana w promieniu maksymalnie 50 km od domu konsumenta - to czysta regionalna energia pomiędzy Renem a Eifel! To silne powiązanie regionalne znalazło również odzwierciedlenie w wyborze modelu. Nasze dwa talenty pochodzą bezpośrednio z serca tego regionu: Düsseldorf i Bonn.

Połączenie przesłania e-regio o regionalnej, zrównoważonej produkcji energii z naszymi lokalnymi modelami stworzyło idealną symbiozę. Poprzez swoją autentyczną reprezentację udało im się w efektowny sposób przekazać w kampanii reklamowej wartości i misję e-regio.

Modele w tej produkcji

Hannah 37 | Dusseldorf
#9125

Twój wybór