Kontakt
Spostrzeżenia Konwersja

Konwersja jest kluczowym terminem w marketingu internetowym i odnosi się do momentu, w którym odwiedzający witrynę internetową podejmuje pożądane działanie. W ten sposób odwiedzający zostaje przekształcony/przekształcony w klienta lub użytkownika. Stosunek odwiedzin do konwersji nazywany jest współczynnikiem konwersji. W marketingu efektywnościowym (w którym firmy inwestują pieniądze w celu osiągnięcia zasięgu) współczynnik konwersji jest bezwzględnym wskaźnikiem wydajności, zwanym także „kluczowym wskaźnikiem wydajności (KPI)”. W przypadku marketingu usług agencji modelek konwersja ma mniejsze znaczenie, ale jako twórca treści lub influencer powinieneś zapoznać się z pojęciem konwersji, aby zrozumieć cele zarezerwowanej kampanii, szczególnie jeśli celem jest konwersja.

Typowy przykład:

Model prezentowany jako część a Filmy konsumenckie Para butów. Film w różnych miejscach odsyła do linku partnerskiego, który umożliwia odwiedzającemu zakup butów. W przypadku zakupu modelka otrzymuje procent od sprzedaży obuwia.

Liczba odwiedzających, którzy obejrzeli film: 1000
Liczba odwiedzających, którzy następnie kupili buty (konwersja): 10
Stosunek kupujących do liczby odwiedzających (współczynnik konwersji): 10/1000 odpowiada 1%

Twój wybór