Contact
Insights Licentie

Het begrijpen van licenties is van cruciaal belang in de wereld van foto- en videoproductie en modelleringsboekingen. Terwijl licenties bij mediaproductie vaak de gebruiksrechten van afbeeldingen en video's regelen, hebben licenties bij modelboekingen meestal betrekking op het gebruik van de afbeelding of de weergave van het model.

Licenties in foto- en videoproducties
Bij foto- en videoproductie verwijzen licenties naar de toestemming om het geproduceerde materiaal te gebruiken. De fotograaf/videograaf is de auteur en heeft daarom rechten op zijn gemaakte werken. De licentie is het verlenen van gebruiksrechten en definieert hoe, waar en hoe lang het materiaal mag worden gebruikt, met name aspecten als commercieel gebruik, geografische beperkingen en digitale rechten. Ze zijn essentieel om inbreuk op het auteursrecht te voorkomen.

Licenties voor modelboekingen
Bij modelboekingen heeft de licentie betrekking op het gebruik van de afbeelding van het model. Vaak gaat het hierbij om afspraken over de gebruiksduur, het soort media waarin het beeld mag verschijnen en geografische beperkingen. Deze licenties zijn belangrijk om de rechten van het model te beschermen en worden meestal verkregen via de buyout gereguleerd.

Uw keuze